Luonnonsuojeluyhteistyö Luoteis-Venäjällä

Suomalais-venäläisen luonnonsuojeluyhteistyön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja tukea kattavan suojelualueverkoston kehittymistä. Yhteistyö on jatkunut 1970-luvulta asti muun muassa työryhmien, hankkeiden, tutkimusretkien ja yhteisjulkaisujen muodossa. Pitkäkestoinen luonnonsuojeluyhteistyö on edesauttanut uusien suojelualueiden perustamista ja tiiviiden asiantuntijaverkostojen rakentumista.

Luonnonsuojeluyhteistyötä toteutetaan Suomen ja Venäjän välisinä hankkeina sekä pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän yhteisprojekteina. Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston kehittämishanke BPAN (2011–2017) ja Luoteis-Venäjän suojelualueverkoston arvioivan Gap-hankkeen julkaisun englanninkielinen toimitus ovat jatkoa Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluohjelmalle (1997–2011).

Vanhaa metsää Venäjän Karjalassa © Jyri Mikkola

Suomalais-venäläinen luonnonsuojelutyöryhmä

Vuonna 1985 perustettu suomalais-venäläinen luonnonsuojelutyöryhmä kehittää aktiivisesti luonnonsuojeluyhteistyötä Suomen ja Luoteis-Venäjän eri alueiden välillä. Työryhmässä seurataan Suomen ja Venäjän ajankohtaisia luonnonsuojelukysymyksiä, uhanalaisten lajien suojelua ja ympäristökasvatusta sekä tuetaan suojelualuehankkeiden, -julkaisujen ja -tapahtumien toteutumista.

Ryhmän toimintaan osallistuu asiantuntijoita eri organisaatioista kuten ympäristöministeriöstä, SYKEstä, Metsähallituksesta sekä yliopistoista ja ELY-keskuksista.

Venäjällä vastinryhmä toimii Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön alaisuudessa, ja siinä on jäseninä asiantuntijoita Luoteis-Venäjän eri alueilta.

 

 

 

Venäjälle kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Suomen läheisyyteen 15.1.2018
Venäjä päätti maan ympäristövuoden 2017 päätteeksi uuden kansallispuiston perustamisesta Laatokan saaristoon ja uuden luonnonpuiston perustamisesta Itäisen Suomenlahden saarille ja niitä ympäröiville vesialueille. Molemmille suojelualueille löytyy puistoparit Suomen puolelta.
Lue lisää
Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä 14.12.2017
Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita on jäljellä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä. Tämän laajan alueen luontoarvoja on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa arvokkaiden alueiden tehokkaan suojelun ja ekologisten yhteyksien turvaamisen.
Lue lisää
Julkaistu 6.5.2013 klo 13.10, päivitetty 14.7.2022 klo 8.27
Kohderyhmä: