Työryhmän jäsenet ja IPBESin yhteystiedot

Ympäristönimisteriö on vuonna 2020 asettanut kansallisen IPBES-työryhmän, jonka tämänhetkinen toimikausi on 1.6.2020-31.12.2022.

Puheenjohtaja

Tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö

Jäsenet

Geologian tutkimuskeskus GTK
Jäsen: ryhmäpäällikkö Lauri Solismaa
Varajäsen: ryhmäpäällikkö Tuija Vähäkuopus

Greenpeace
Varajäsen: Metsäasiantuntija Matti Liimatainen

Itä-Suomen yliopisto
Jäsen: professori Elina Oksanen
Varajäsen: yliopistontutkija Teemu Tahvanainen

Jyväskylän yliopisto
Jäsen: tutkijatohtori Teea Kortetmäki
Varajäsen: akatemiatutkija Antti Eloranta

Luonnontieteellinen museo LUOMUS
Jäsen: johtaja Marko Hyvärinen
Varajäsen: yksikönjohtaja Aino Juslén

Luonnonvarakeskus LUKE
Jäsen: tutkimusprofessori Juha Hiedanpää
Varajäsen: tutkimuspäällikkö Riikka Venesjärvi

Maa- ja metsätalousministeriö
Jäsen: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti
Varajäsen: neuvotteleva virkamies Elina Nikkola

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry
Jäsen: lakimies Anna-Rosa Asikainen
Varajäsen: ympäristöasiantuntija, kenttäpäällikkö Markus Nissinen

Maanmittauslaitos
Jäsen: ylijohtaja Jarkko Koskinen
Varajäsen:tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski

Metsähallitus
Jäsen: päällikkö Tuula Kurikka
Varajäsen: erikoissuunnittelija Jari Ilmonen

Metsäteollisuus ry
Jäsen: kotimaan metsäasioiden päällikkö Tiina Vuoristo
Varajäsen: kestävän kehityksen päällikkö Matti Mäkelä

Natur och Miljö
Varajäsen: styrelsemedlem Sonja Grönholm

Pellervon taloustutkimus
Jäsen: tutkimusjohtaja Paula Horne
Varajäsen: tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg

Saamelaiskäräjät
Jäsen: tohtori Jan Saijets
Varajäsen: juristi Anne Nuorgam

Sitra
Jäsen: asiantuntija Tuuli Hietaniemi
Varajäsen: Marja Järvenpää

Sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsen: erityisasiantuntija Elina Ekokoski
Varajäsen: neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas

Suomen Akatemia
Jäsen: tiedeasiantuntija Harri Hautala

Suomen kuntaliitto ry
Jäsen: ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta
Varajäsen: ympäristöjohtaja Tarja Söderman

Suomen Luonnonsuojeluliitto
Jäsen: puheenjohtaja Harri Hölttä
Varajäsen: suojeluasiantuntija Paloma Hannonen

Suomen ympäristökeskus SYKE
Jäsen: johtaja Petri Ahlroth
Varajäsen: ryhmäpäällikkö Leena Kopperoinen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Jäsen: skogombusman Viktor Harvio
Varajäsen: ombudsman Rikard Korkman

Tampereen yliopisto
Jäsen: professori Meri Koivusalo
Varajäsen: professori Pekka Jokinen

Tilastokeskus
Jäsen: yliaktuaari Sini Niinistö

Ulkoministeriö
Jäsen: kehityspolitiikan neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen
Varajäsen: vastuuvirkamies Milena Hakanpää

Valtioneuvoston kanslia
Jäsen: EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen
Varajäsen: johtava asiantuntija Eeva Furman

WWF Suomi
Jäsen: suojelun neuvonantaja Jussi Nikula
Varajäsen: suojelujohtaja Jari Luukkonen
Varajäsen: pääsihteeri Liisa Rohweder

Ympäristönimisteriö
Jäsen: Joona Lehtomäki

Pysyvä asiantuntija, Suomen kansallinen IPBES-yhteyshenkilö

Erityisasiantuntija Suvi Borgström, ympäristöministeriö, p. 029 525 0342, suvi.borsgtrom@gov.fi

Sihteeri

Tutkija Marianne Aulake, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 2116, marianne.aulake@syke.fi

 

Muut pysyvät edustajat

Puheenjohtaja Janne Kotiaho, Luontopaneeli

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö

 

Julkaistu 18.11.2022 klo 8.44, päivitetty 23.11.2022 klo 11.29
Kohderyhmä: