Ekosysteemipalvelut-teeman asiantuntijatyö

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. SYKE vastaa lukuisista ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Työtä tehdään yhteistyössä valtionhallinnon, tutkimus- ja asiantuntijalaitosten sekä yliopistojen kanssa. Osaamisellamme tuemme kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön valmistelua ja toteuttamista sekä tuomme tietämyksemme mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

© Markus Sirkka

SYKEn asiantuntijat vastaavat eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnista ja suojelusta, EU:n luonto- ja lintudirektiivin toimeenpanoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä kansainvälisten sopimusten, kuten biodiversiteettisopimuksen ja CITES-sopimuksen velvoitteista.

Asiantuntijatyöhön kuuluvat viimeisimpään tietoon pohjautuvat luontotyyppien ennallistamisen, kunnostuksen ja hoidon menetelmät, joita hyödynnetään mm. METSO-ohjelmassa. SYKE vastaa myös geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista sekä geenivarojen saatavuuden ja hyötyjen jaon arvioinnista. Lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluita, kuten tietojärjestelmiä ja niihin liittyvää tukea sekä erilaista koulutusta ja tapahtumia.

 

Uutiset

RSS
 • Tule kuulolle pölyttäjäpäivään 19.5.2022 2.5.2022
  Hiljattain julkaistiin Suomen kansallinen pölyttäjästrategia, ja sen toimenpiteillä turvataan pölyttäjien ja pölytyspalvelun tulevaisuutta maassamme. Keinoja on siis tarjolla, nyt on aika kääriä hihat. Mukaan tarvitaan kaikki, niin isot toimijat kuin yksittäiset kotipuutarhuritkin!
 • Yöperhosseurannan aineisto on ladattavissa Laji.fi:stä 21.2.2022
  Suomessa kerätty yöperhosaineisto on julkaistu Luomuksen ylläpitämässä Suomen Lajitietokeskuksessa, ja on nyt ladattavissa Laji.fi-palvelun kautta. Yöperhosseuranta tuottaa tietoa niin yöperhosista kuin laajemmin Suomen luonnon tilasta kuten elinympäristöjen ja ilmaston muutoksista sekä lajiston kyvystä sopeutua muuttuvaan ympäristöön. Valtakunnallinen yöperhosseuranta (Nocturna) on Suomen ympäristökeskuksen SYKE ylläpitämä pitkäaikaisseuranta, joka on jatkunut vuodesta 1993 lähtien.
 • Lintuperspektiivi maiseman muutokseen - Uusi opas kulttuuriympäristöjen seuraajalle 17.12.2021
  Uusi teknologia auttaa havainnollistamaan muutoksia maisemassa. Kulttuuriympäristöjen ja maisemien muutoksen seurantaan on julkaistu opas, joka esittelee esimerkiksi droonin käyttöä. Entistä tehokkaammalla seurannalla saadaan tietoa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja uhanalaisten perinnebiotooppien tilasta.
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
 • Suomen parasta maisemahanketta etsitään jo kahdeksatta kertaa 31.3.2022
  Suomen paras maisemahanke -kilpailu käynnistyy jälleen. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus etsivät järjestämässään kilpailussa hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, jotka on jo toteutettu. Kilpailuun tulee osallistua 2.9.2022 mennessä.
 • Klassinen järvimaisema palkittiin maisemapäivän valokuvakilpailun parhaana 9.11.2021
  Keskiviikkona 20.10. vietettiin kansainvälistä maisemapäivää, jonka kunniaksi ympäristöministeriö järjesti valokuvakilpailun teemalla ”Maisemapäivä 2021”. Kilpailun parhaana kuvana palkittiin Marko Lappeteläisen 14.10.2021 ottama valokuva Lopen Kaartjärveltä. Kuvaajia oli pyydetty taltioimaan 14.10.–20.10.2021 välisenä aikana omat maisemansa.
 • Kansainvälistä maisemapäivää 20.10. juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä 14.10.2021
  Kansainvälistä maisemapäivää vietetään keskiviikkona 20.10.2021. Päivän taustalla oleva Euroopan neuvoston maisemayleissopimus kannustaa kaikkia osallistumaan maisemien tarkasteluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Maisemapäivän kunniaksi järjestetäänkin kampanjoita, kilpailuita ja ohjattuja maisemakävelyjä, jotka tarjoavat monia mahdollisuuksia tutustua maisemiin uusista näkökulmista.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 24.4.2013 klo 14.53, päivitetty 9.10.2020 klo 11.28
Kohderyhmä: