Työkaluja ja laskureita ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan

Suomen ympäristökeskus on ollut kehittämässä useita työkaluja ja laskureita, joiden avulla voidaan seurata eri kohteiden ympäristövaikutuksia.

Ilmastodieetti – kansalaisille

Ilmastodieetti on työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen.

Itämeri-laskuri – kuluttajille

Itämeri-laskurilla kuluttaja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen.

Vesijalanjälkilaskuri – kansalaisille

Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Reiluustyökalu – ympäristötekojen arviointiin päättäjille ja yrityksille

Reiluustyökalun pohjana on tieteellinen tutkimustyö ja se on tarkoitettu sekä yrityksien, politiikan tekijöiden, että järjestöjen käyttöön. Reiluustyökalu on apuväline ympäristötekoihin liittyvän suunnittelun, toimeenpanon ja arvioinnin tueksi. Työkalua voidaan käyttää myös vastuullisuusraportoinnissa sosiaalisen vastuullisuuden kysymysten jäsentämisen apuna.

Y-HIILARI – hiilijalanjäljen laskentaan yrityksille

Y-HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

KEKO – kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri

KEKO laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin, luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen. Syke kehitti työkalun yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa Tekes-hankkeessa, jota rahoittivat myös 15 kuntaa, 2 rakennusliikettä ja ympäristöministeriö. Hanketta johti Helsingin kaupunki. Verkossa toimiva laskuri on julkaistu käyttöön.

Zonation – työkalu luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja maankäytön suunnitteluun

Helsingin yliopistossa kehitetty uusi versio Zonation-ohjelmistosta pystyy hyödyntämään monipuolisesti tietoa esimerkiksi lajien ja luontotyyppien esiintymisestä ja yhdistämään näitä tietoon alueen luontoa uhkaavista tekijöistä ja suojelutoimien kustannuksista.

Digitaalisten palveluiden ilmastovaikutusten arviointi

Yksinkertainen arviointimenetelmä, jolla voi arvioida digitaalisten tai digitalisoitujen palvelujen ilmastovaikutuksia. Laskurin toteuttivat KPMG Oy Ab, LUT-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Laskuri puunkorjuun ilmastovaikutusten arviointin

Laskurilla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon. Laskuri helpottaa  metsien hiilinieluvaikutusten huomioimista biotalouden kestävyystarkasteluissa. Laskuri on laadittu EU Life Canemure -hankkeen sekä Maj ja Tor Nessling -säätiön rahoituksella.

Autolle vaihtoehtoisten kulkutapojen laskuri KULKURI

KULKURI-laskurin avulla voi vertailla erilaisten liikkumispalveluiden kustannuksia ja päästöjä. Laskurin on kehittänyt Suomen ympäristökeskus Canemure-hankkeessa. 

Aurinkosähkön kannattavuuslaskuri kuntakohteille

Aurinkosähkön kannattavuuslaskurin avulla voi arvioida investoinnin kannattavuutta esimerkiksi nettonykyarvon avulla. Aalto-yliopistossa kehitettyyn avoimen datan laskuriin on päivitetty Canemure-hankkeessa muutamia uusia ominaisuuksia. Lisäksi siihen on asetettu esimerkkilaskelmaksi kunnan hankkiman 20 kW:n aurinkosähkövoimalan kannattavuuslaskelma vuoden 2020 kustannustason mukaan.

Lämpöpumppujen kannattavuuslaskuri kuntakohteille

Laskuri auttaa lämpöpumppujärjestelmien valinnassa ja kannattavuuden arvioinnissa. Laskuri on kehitetty aurinkosähkölaskurin pohjalta Canemure-hankkeessa. Esimerkkilaskelmiksi on asetettu kuntakohteen tyypillisiä lämpöpumppuratkaisuja ja lisälehdellä olevan aurinkosähkövoimalalaskurin avulla voidaan laskea myös näiden yhdistelmiä (ns. hybridiratkaisut).

Aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit pientaloille

Kuntakohteiden lisäksi pientaloasukkaat voivat arvioida laskuripohjien avulla energiajärjestelmien vaihtoehtoja lämpöpumppujen ja aurinkosähkön osalta sekä näiden yhdistelminä (ns. hybridiratkaisut).

Laskurit soveltuvat erityisesti öljylämmitteisille taloille, jotka voivat saada tukea energiajärjestelmien vaihtoon. Tukea voi hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta tai ARAlta.

Kannattavuuslaskureilla on tähän mennessä laskettu useita kohteita. Kohteina on ollut pientaloja, jotka on rakennettu eri vuosikymmeninä sekä kuntakohteita kuten kouluja, päiväkoteja ja monitoimitaloja sekä kerros- ja rivitaloyhtiöitä.

Kannattavuuslaskelmissa energiajärjestelmien investointien summat ovat vaihdelleet 6 000–30 000 euron välillä ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset ovat olleet 400–45 000 kg CO2 vuodessa per kohde.

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä mittaava laskentatyökalu energiatehokkuushankkeille

  Työkalun toimintaidea on, että se muuntaa ilmoitetun sähkönkulutuksen vastaaviksi hiilidioksidipäästöiksi. Laskuri tehtiin, koska työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tarvitsi tiettyjen energiatehokkuushankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan soveltuvan työkalun.

  Laskuri kaatopaikkojen metaanipäästöjen laskentaan

  Mallilla voi laskea kaatopaikan biohajoavien jätteiden metaanipäästöjä. Malli on tarkoitettu kaatopaikkojen päästöjä raportoivien tahojen käyttöön, esimerkiksi raportoinnin vastuuhenkilöille tai konsulteille. Malli ottaa huomioon IPCC:n päivittyneet laskentaohjeet ja se käyttää First order decay -menetelmää (FOD). Tarkempi laskenta on selitetty excelin Ohje-välilehdellä.

  Julkaistu 17.11.2021 klo 9.59, päivitetty 2.5.2024 klo 16.15
  Kohderyhmä: