Tutkimusta ja kokeiluja kestävän kaupungistumisen edistämiseksi

Kaupungeissa asuvan väestön osuus kasvaa kaikkialla maailmassa. Suomalaisista jo noin 70 prosenttia asuu kaupunkiseuduilla, maailmanlaajuisesti yli puolet. Kaupungistumista pidetään usein taloudellisesti kannatettavana kehityssuuntana, mutta se asettaa haasteita sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle.

Suomen ympäristökeskus tuottaa tietoa ja ratkaisuja, joilla edistetään kestävää kaupungistumista. Tarjoamme kaupunkikehitykseen liittyvää tietoa päätöksentekijöiden, kansalaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön. Vahvistamme kaupunkilaisten roolia kestävän kehityksen toimeenpanijoina ja hyödynnämme kokeilukulttuuria. Tavoitteenamme on tarjota kaupungeille avaimet kestäviin valintoihin.

Kokoamme yhteen kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyyttä edistävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoitteemme on myös lisätä kaupunkitutkimuksen ympäristönäkökulmia ja vahvistaa alan kansainvälistä yhteistyötä.

Osaamisalueemme:

Kestävyyshaasteet & mahdollisuudet

 • Maankäyttö
 • Vesivarojen hallinta
 • Kaupunkiluonto hyvinvoinnin lähteenä
 • Materiaali-, energia- ja päästövirrat
 • Liikenne ja ihmisvirrat

Suunnittelu & politiikkatoimet

 • Alue- ja kaupunkisuunnittelu
 • Merialuesuunnittelu
 • Energiatehokkuus
 • Resurssitehokkuus
 • Infrastruktuurivalinnat

Kaupunki kestävyysareenana

 • Uudet kulutus- ja tuotantomallit
 • Kokeilut ja skaalautuvuus
 • Osallistava demokratia, kansalaisuus ja osallisuus
 • Kaupunkilaiset ympäristötiedon tuottajina
Julkaistu 13.10.2022 klo 11.31, päivitetty 4.4.2023 klo 14.50
Kohderyhmä: