Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja

Tiedote 7.1.2019 klo 0.00
Eeva Primmer
 

Tutkimusprofessori Eeva Primmer on työskennellyt SYKEssä vuodesta 1997 lähtien. Hänellä on vankka kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä tiede- ja tutkimuspolitiikasta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja metsien talouskäytön yhteensovittamisesta vuonna 2010 väitellyt Primmer on tutkinut luonnonvaroja, luontoa ja ekosysteemipalveluita sekä energiajärjestelmiä koskevaa päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Ekosysteemipalveluiden hallinnan alalla hän on Euroopan johtavia tutkijoita.

Primmer on toiminut useissa kansainvälisissä ja kansallisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä ja hänet valittiin viime vuonna resurssitehokkuutta ja kestävyyttä tarkastelevan YK:n alaisen kansainvälisen luonnonvarapaneelin jäseneksi.

Hän on toiminut ryhmäpäällikkönä, tutkijana sekä tutkimuskoordinaattorina ja työskennellyt Helsingin yliopiston lisäksi ulkomaisissa yliopistoissa ja laitoksissa Saksassa ja Australiassa.

Merkityksellistä ympäristötutkimusta yhteiskunnan muutoksiin

”Ympäristöongelmat niputetaan usein isojen otsikoiden, kuten ilmastonmuutoksen tai kestävän kehityksen alle. Niiden ratkaiseminen edellyttää kuitenkin monimutkaisten ilmiöiden ja vaikutusketjujen tunnistamista ja todentamista. Korkealaatuisella ja yhteiskunnallisesti merkityksellisellä ympäristötutkimuksella valtion, yritysten ja yksittäisten ihmisten toimintaa voidaan suunnata haitallisesta vähemmän haitalliseen. Vähemmän haitallisen toiminnan brändääminen hyödylliseksi ja parhaaksi vaihtoehdoksi on iso osa muutostyötä.”

”Koska olen tutkinut kestävyyden edistämisen ja toimivista ekosysteemeistä riippuvaisten sektorien päätöksentekoprosesseja sekä tiedon hyödyntämistä ja arviointia, olen aina toiminut tutkimuksen ja tiedon soveltamisen rajapinnassa. Monitieteinen ja käytännön kanssa yhdessä tehtävä työ on minulle luontevaa. SYKE on yhteen hiileen puhaltava ja viisaasti itsekriittinen organisaatio, joka vastaa aikamme suuriin haasteisiin pitkäjänteisellä ja kohdennetulla tutkimuksella. Tämän avointa tiedettä edistävän osaamisemme profiloimista ja kansainvälistä markkinointia tulemme jatkamaan”, Primmer linjaa.

Lisätietoja

  • pääjohtaja , Suomen ympäristökeskus SYKE
    p. 0295 251 700, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • tutkimusprofessori Eeva Primmer, SYKE
    p. 0295 251 521, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 


Kohderyhmä: