Kuntaverkostot tukevat kestävää kasvua ja kehitystä kunnissa

Suomen ympäristökeskus (Syke) vetää ja kehittää kuntaverkostoja yhdessä kuntien, kaupunkien, sidosryhmien ja ministeriöiden kanssa. Verkostojen tarkoituksena on tukea kuntia niiden energia-, ilmasto-, kiertotalous-, ympäristö- ja luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien ja verkostojen kanssa. Tavoitteena on edistää kestävien käytäntöjen omaksumista kuten hiilineutraalisuuden jalkauttaminen, kestävän kulutuksen edistäminen ja luontoarvojen huomioimista kaavoituksessa.

Verkoston kunnissa mutta myös missä tahansa muussa kunnassa toteutettujen hyvien käytäntöjen dokumentointiin on rakennettu Kestävyysloikka.fi-palvelu, joka on tarkoitettu levittämään hyviä käytäntöjä kaikkialle Suomeen.

Circwaste-hankkeen Kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkoston kymmenen jäsenkuntaa ovat sitoutuneet toteuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita sekä edistämään kiertotaloutta. Verkosto on perustettu EU:n LIFE IP:n rahoittamassa Circwaste -hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISU-verkostoon otetaan myös uusia jäseniä jatkuvan haun kautta. Verkostoa koordinoivat Motiva Oy ja Syke.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu, ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja -maakuntien edelleen laajeneva verkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Hinku-verkoston toimintaa tuetaan muun muassa EU:n LIFE ohjelman rahoittamassa Canemure-hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2024.

Luontokunnat-verkosto on perustettu syksyllä 2020 tukemaan kuntia niiden luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Luontokunnat-verkosto tehostaa kuntien lumo-työtä ja edistää hyvien käytäntöjen omaksumista esimerkiksi vieraslajien torjunnassa ja luontopolkujen rakentamisessa. Ympäristöministeriö on rahoittanut verkostoa 2020, 2021 ja 2022 sekä maa- ja metsätalousministeriö 2022. 

Keino-logo

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista ja yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista. KEINO-osaamiskeskusta koordinoi Motiva Oy ja muita ydintoimijoita ovat Hansel Oy, Business Finland, VTT ja Syke. Lisäksi KEINOlla on lukuisa joukko alueellisia muutosagentteja. KEINO on perustettu keväällä 2018 ja sen toimintaa rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Rahoitus päättyy vuonna 2024.

Kiertotalous-Suomi eli KISU, on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät ja niitä tarjoavat. Vuonna 2022 perustettu verkosto tukee eri toimijoita, kuten kuntia, alueita ja yrityksiä, oman kiertotalouspolun löytämisessä. Motiva Oy ja Syke koordinoivat toimintaa yhdessä, ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

PlastLIFE-logo

PlastLIFE-hanke edistää vuosina 2022–2029 Suomen muovitiekartan toimeenpanoa tähdäten kestävään muovien kiertotalouteen Suomessa viimeistään vuonna 2035. EU:n LIFE ohjelman rahoituksella Syken koordinoima 17 partnerin joukko kehittää keinoja vähentää roskaantumista ja muovien turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja hyödyntämistä, korvata fossiilisten raaka-aineiden kulutusta ja kehittää muovien sisältämien haitallisten aineiden analytiikkaa ja riskinarviointia. Kunnille tarjotaan niiden toiveiden mukaisesti tietoa, kampanjoita ja ratkaisuja, joilla viedä eteenpäin muovien kiertotaloutta.

Vesihukiverkosto tukee vesihuoltolaitosten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Verkosto on hyviä käytäntöjä yhteen kokoava foorumi, jossa tiedon jakaminen ja vertaistuki ovat keskiössä. Verkoston toimintaan toivotaan mukaan erikokoisia kuntia ja vesihuoltolaitoksia ympäri Suomea. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Julkaistu 13.9.2022 klo 7.29, päivitetty 4.1.2024 klo 9.08
Kohderyhmä: