Vastuullisuuden tavoitteina yhteiskunnan kestävyysmurros ja päästövähennykset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (katso isompi kuva)

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toiminta liittyy suoraan tai välillisesti useimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Kestävyysmurroksella tarkoitetaan asumisen, energiantuotannon, liikenteen ja ruokaketjun järjestelmien ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. 

Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain mukaan Syke on "tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden ja keinojen arviointia ja valintaa sekä ympäristöpolitiikan toimeenpanoa".

Syken strategia lähtee kestävän kehityksen tavoitteista ja niihin linkittyvistä kestävyysmurroksista. Nämä ovat lähtökohtina myös tulossopimuksissa, jotka Syke tekee ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 

Suomen ympäristökeskus raportoi vastuullisuuttaan vaikutuksena YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

  1. Ilmastotekoja (tavoitteen numero 13)  
  2. Maanpäällinen elämä (15)  
  3. Vedenalainen elämä (14)  
  4. Vastuullista kuluttamista (12)  
  5. Puhdas vesi ja sanitaatio (6) 

Syke pyrkii jatkuvasti pienentämään omasta toiminnastaan syntyviä haitallisia vaikutuksia, joista keskeisimpänä on sen hiilijalanjälki.  
 
Suomen ympäristökeskuksen oman hiilijalanjälki koostuu pääosin hankinnoista, merentutkimusalus Arandasta, työmatkustamisesta sekä toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.

Tutustu vastuullisuusraporttiin vuodesta 2023 (Storymaps.arcgis.com) 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi

Aiemmat vastuullisuusraportit

 

Julkaistu 26.4.2021 klo 16.17, päivitetty 3.6.2024 klo 12.09