Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän päämäärät, tavoitteet ja toteuma

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ympäristöohjelman päämäärät ja tavoitteet 2022–2025

Syken toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

 • Matkustamisen ympäristövaikutusten vähentäminen – virkamatkustaminen
 • Vähennämme Arandan päästöjä
 • Vähennämme hankinnoista johtuvia päästöjä
 • Vähennämme toimitiloista johtuvia päästöjä
 • Mahdollistamme lisääntyvän etätyön
 • Vähennetään päästöjä yhdessä Viikin ja muilla kampuksilla
 • Vähennetään Syken järjestämien tilaisuuksien ympäristökuormitusta

Syken sisäisen toiminnan kestävyyden edistäminen

 • Hiilineutraalius ja kompensaatioiden käyttöönotto
 • Lisäämme oman toimintamme myönteisiä ympäristövaikutuksia

Ympäristöasioiden näkyvyys Syken sisäisessä toiminnassa

 • Ylläpidetään ympäristöasioiden näkyvyyttä Syken omassa toiminnassa
 • Ympäristöystävällisen työmatkaliikenteen edistäminen

Toteuma

Lisätietoja

 • Suunnittelija Laura Koskinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 19.1.2022 klo 16.40, päivitetty 11.6.2024 klo 12.29