Toimintajärjestelmän arviointi

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toimintajärjestelmästä kokonaisuutena vastaa Syken johtoryhmä, joka arvioi toiminnan ja toimintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta säännöllisesti. Järjestelmän toteutumisen ja yleisen toimivuuden seurannasta vastaa toimintajärjestelmäryhmä. Toimintajärjestelmän toteutumista arvioidaan sisäisissä auditoinneissa ja muissa arvioinneissa. Järjestelmään kuuluvat kuvaukset ja ohjeet tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein.

Ulkoisia auditointeja tehdään pääosin sertifioitujen tai akkreditoitujen toimintojen osalta. Ulkoisten auditointien tavoitteena on todentaa, miten hyvin Syken toiminta vastaa asetettuja vaatimuksia. Toiminta- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan vuosittain. Myös laboratoriotoiminnan toimintajärjestelmän ja näytteenottajien henkilösertifioinnin toimivuutta arvioidaan vuosittain.

Syken johtoryhmä katselmoi vuosittain toiminta- ja ympäristöjärjestelmien soveltuvuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta suhteessa Syken toimintaan. Katselmoinnit tehdään pääosin osana toiminnan muuta seurantaa. Toimintajärjestelmän osalta johdon katselmus muodostuu johtoryhmän kokouksissa käsiteltyjen asioiden ja tehtyjen päätösten toteuttamisen seurannasta (johtoryhmäpäätösten seuranta), väliraportoinnista, toiminta­kertomuksen laatimisesta sekä tarvittaessa erillisistä katselmointitilaisuuksista.

Sykessä tehdään suunnitelmallisesti sisäisiä auditointeja, joiden tavoitteena on arvioida toimintajärjestelmän toimivuutta ja kehittää toimintaa tuomalla esiin parannusehdotuksia. Sisäiset auditoinnit toteutetaan erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Laatupäällikkö Eeva Hartikainen, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 8.5.2013 klo 9.23, päivitetty 11.8.2023 klo 15.42