Suomen ympäristökeskuksen toimintajärjestelmä

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toimintajärjestelmä koostuu Syken toimintaa ohjaavista säännöksistä, Syken omista linjauksista sekä toimintakäytännöistä niitä tukevine ohjeineen. Toimintajärjestelmä on tarkoitettu päivittäisen työskentelyn tueksi sekä Syken toiminnan jatkuvan ja järjestelmällisen kehittämisen välineeksi. Syken toimintajärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjassa ja ohjeissa, joita pidetään Syken intranetissä.

Sykelle on myönnetty ISO 9001:2015 sekä ISO 14 000:2015 –standardien mukaiset sertifikaatit. Toimintajärjestelmä kattaa Syken tutkimus-, asiantuntija- ja ympäristöpalvelut, viranomaistehtävät, laboratoriotoiminnan, koulutuspalvelut, viestinnän ja julkaisutoiminnan sekä sisäiset palvelut. Toimintajärjestelmä on käytössä kaikissa Syken toimipaikoissa.

Lisätietoja

  • Laatupäällikkö Eeva Hartikainen, Suomen ympäristökeskus
    etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 15.4.2013 klo 12.31, päivitetty 13.3.2023 klo 10.33