Suunnittelu ja seuranta

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Sykeä ohjaa kaksi ministeriötä: ympäristöministeriö ja vesivara-asioissa maa- ja metsätalousministeriö.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisin on tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus.

Ympäristöministeriön ja Syken tulos- ja palvelusopimukset

Maa- ja metsätalousministeriön ja Syken tulos- ja palvelusopimukset

Seurantatiedot: toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

Syken toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunitelmassa (TTS) esitetään Syken toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotiskautena. TTS on Syken laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ympäristöministeriössä.

Linkit valtion talous- ja lisätalousarvioihin löytyvät ympäristöministeriön Netra-sivulta:

Arvioinnit ja selvitykset

 

Julkaistu 21.9.2020 klo 10.48, päivitetty 2.4.2024 klo 12.48