Strategia

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) strategia vuosille 2021–2025 koostuu visiosta, missiosta, arvoista, päämääristä ja toimintatavoista, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. 

Visio 2030

Kestävyysmurros! 

Missio  

Suomen ympäristökeskus vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.

 

 

Arvot

 • Globaali vastuullisuus ja luonnon itseisarvo  
 • Eettisyys, yhteisöllisyys, reiluus ja tasa-arvo  
 • Into ja luovuus kokeilla uutta  
 • Uskallus onnistua ja epäonnistua 

Vaikuttavat päämäärät 

 1. Nopeutamme ilmastonmuutoksen torjumista ja muutokseen sopeutumista.  
 2. Kiihdytämme siirtymää kestävään kierto- ja biotalouteen.  
 3. Tuemme kaupunkiseutuja matkalla kestävyyden edelläkävijöiksi. 
 4. Edistämme hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla ja ehkäisemme luontokatoa.  
 5. Kehitämme uusia keinoja merten ja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesivarojen kestävään käyttöön.

Mahdollistavat päämäärät

 1. Olemme edelläkävijöitä ympäristötiedon arvoketjun kehittämisessä.
 2. Terävöitämme strategista johtamista, tuotamme tukipalvelut tehokkaasti, ja painotamme toimintamme laatua.
 3. Monipuolistamme taloutemme pohjaa ja tarkennamme ennakoivaa talouden hallintaa.
 4. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin, kansainvälistymiseen ja osaamiseen.
 5. Painotamme vaikuttavaa ja rakentavaa monikanavaista viestintää.

Toimintatavat

 • Noudatamme avoimen tiedon ja tieteen periaatteita.
 • Lisäämme ymmärrystä sekä kehitämme ratkaisuja yhteistyönä ja verkostoissa, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Tarkastelemme järjestelmiä kokonaisuuksina ottaen huomioon niiden moninaiset kytkennät.
 • Huolehdimme ennakoivasti osaamisestamme, parannamme jatkuvasti toimintaamme ja hallitsemme siihen liittyviä riskejä.
 • Kehitämme ja sovellamme eturintamassa digitalisaation mahdollisuuksia ja uusia tutkimusmenetelmiä. Vähennämme toiminnastamme syntyvän ympäristökuormituksen mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoa

Julkaistu 13.10.2022 klo 13.15, päivitetty 12.4.2023 klo 14.27
Aihealue: