Neuvottelukunta

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 12.11.2018 - 11.11.2022. Neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Puheenjohtaja

Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen

Jäsenet

 • Professori Olli Varis (Aalto-yliopisto)
 • Tutkimusrehtori Taina Pihjalaniemi (Oulun yliopisto)
 • Johtaja Mari Pantsar (Sitra)
 • Tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä (VTT Oy)
 • Tutkimisjohtaja Johanna Särkijärvi (Liikenne- ja viestintäministeriö)
 • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen (Kuntaliitto)
 • Ruokamurroksen ja vuorovaikutuksen asiantuntija Jukka Kajan 
 • Johtaja Mari Rajala (Pirkanmaan ELY-keskus)
 • Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Tutkimusjohtaja Tanja Suni (Ympäristöministeriö)
 • Tutkimusjohtaja Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus)
 • Suunnittelija Johanna Mikkola-Pusa (Suomen ympäristökeskus)
 • Pääjohtaja Leif Schulman (Suomen ympäristökeskus)
Julkaistu 9.11.2020 klo 10.16, päivitetty 9.1.2023 klo 10.48