Neuvottelukunta

© Maija Airos

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.6.2023–31.12.2026. Neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Puheenjohtaja

Jyväskylän yliopiston dekaani, soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen 

Jäsenet

 • Tutkimusjohtaja Laura Höijer (Ympäristöministeriö)
 • Alivaltiosihteeri Petri Peltonen (Työ- ja elinkeinoministeriö)
 • Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg (Metsähallitus) 
 • Yhdyskunta- ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen (Suomen Kuntaliitto Ry)
 • Head of Business Development Tiina Nakari-Setälä (VTT Oy)  
 • Dosentti, yrittäjä Mari Pantsar (Kari & Pantsar Co.) 
 • Johtaja Timo Jokelainen (Lapin ELY-keskus)
 • Professori, varadekaani Anne Toppinen (Helsingin yliopisto) 
 • Johtava asiantuntija Janne Peljo (Elinkeinoelämän keskusliitto)
 • Strategiajohtaja Pieta Jarva (Baltic Sea Action Group)
 • Merianalyytikko, henkilöstön edustaja Jere Riikonen (Suomen ympäristökeskus)
 • Pääjohtaja Leif Schulman (Suomen ympäristökeskus)

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii tutkimusjohtaja Eeva Primmer

Julkaistu 9.11.2020 klo 10.16, päivitetty 11.9.2023 klo 12.49