Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tältä sivulta löydät tietoa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämästä asiakirjajulkisuuskuvauksesta. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on kuvattu Syken hallinnoimat asiarekisteri, tietojärjestelmät sekä tietovarannot. Lisäksi kerromme, kuinka saat käyttöösi niihin sisältyviä tietoja ja asiakirjoja.

Asiakirjajulkisuuskuvauksella toteutetaan hallinnon avoimuutta ja edistetään kansalaisten pääsyä julkisiin tietoihin ja asiakirjoihin.

Asiarekisteri ja tietopyynnön esittäminen

Syke ylläpitää käsittelyssään olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Sykessä käytössä oleva asianhallintajärjestelmä on nimeltään SykeVahva, joka on Syken asiarekisterin keskeisin tietojärjestelmä. Tämän lisäksi Syken asiarekistereitä ovat Kansainväliset jätesiirrot -järjestelmä, CITES-järjestelmä ja Geenivararekisteri.

Asiakirjoihin ja asioiden käsittelyyn liittyvät tiedustelut ja pyynnöt lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse: kirjaamo@syke.fi tai Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Avoin tieto -palvelu ja käyttöehdot

Syken avoin tieto -palvelu sisältää avointa dataa ja tietoa useista ympäristöön liittyvistä teemoista, kuten pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Tietoaineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sekä sovelluksia. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti Syke ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Syken Avoin tieto -palvelussa olevat tietoaineistot ja -järjestelmät saat käyttöösi palvelussa ilmoitetuilla käyttöehdoilla. Syken avointen tietoaineistojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Metatietopalvelu, hakuehdot ja lisätiedot

Syken hallinnoimien tietojärjestelmien ja tietovarantojen kuvaukset on tallennettu Syken metatietopalveluun.

Metatietopalvelusta voi hakea tietoja käyttämällä hakusanoja tai palvelun etusivulla olevia linkkejä eri tyyppisiin resursseihin: paikkatiedot ja kaukokartoitus, ympäristötietojärjestelmät ja varannot, karttapalvelut, tutkimusaineistot, ympäristöraportoinnit sekä muut.

Lisätietoja muista kuin avoin tieto -palvelusta löytyvistä tietoaineistoista ja -järjestelmistä saa ottamalla yhteyttä metatiedoista ilmenevään aineistosta tai järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystietoon tai -henkilöön.

Julkaistu 17.12.2020 klo 11.36, päivitetty 19.1.2023 klo 15.14
Aihealue:
Kohderyhmä: