Tutkittua ympäristötietoa kestävyysmurroksen edistämiseksi

© Kai Widell.

Me Suomen ympäristökeskuksessa tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja riippumatonta tietoa globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon, ylikulutukseen, saastumiseen ja rehevöitymiseen.

Tarjoamme ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja muutokseen sopeutumiseen. Kiihdytämme siirtymää kestävään kiertotalouteen. Tuemme kaupunkiseutuja matkalla kestävyyden edelläkävijöiksi. Edistämme hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla. Kehitämme uusia keinoja merten ja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesivarojen kestävään käyttöön.

Yhteistyökumppanit ja verkostomainen tapa toimia ovat meille kaikki kaikessa ja onnistumisen edellytys. Tuomme yhteisiin hankkeisiin ja verkostoihin ammattitaitomme ympäristöasioissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Olemme valtion tutkimuslaitos, ja meitä ohjaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Rahoituksestamme noin 40 prosenttia tulee valtion budjetista ja noin 60 prosenttia on eri lähteistä saatua hankerahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Käytimme rahoituksestamme noin 60 prosenttia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja noin 25 prosenttia asiantuntijatukeen.

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa, ja työskentelemme monipaikkaisesti niin maastossa, Aranda-aluksella kuin kotitoimistollakin. Meitä on tällä hetkellä noin 700 työntekijää.

Julkaistu 12.5.2017 klo 9.48, päivitetty 4.1.2024 klo 8.52
Aihealue: