Kuntaverkostot tukevat kestävää kasvua ja kehitystä kunnissa

Suomen ympäristökeskus vetää ja kehittää kuntaverkostoja yhdessä kuntien, kaupunkien, sidosryhmien ja ministeriöiden kanssa. Verkostojen tarkoituksena on tukea kuntia niiden energia-, kiertotalous-, ympäristö- ja luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien ja verkostojen kanssa. Tavoitteena on edistää kestävien käytäntöjen omaksumista kuten hiilineutraalisuuden jalkauttaminen, kestävän kulutuksen edistäminen ja luontoarvojen huomioimista kaavoituksessa.

 

Cirwaste-logo

Circwaste edelläkävijäkuntien verkoston kymmenen jäsenkuntaa ovat sitoutuneet toteuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita sekä edistämään kiertotaloutta. Verkosto on perustettu EU:n LIFE IP:n rahoittamassa Circwaste -hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

 

Fisu-logo

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISU-verkostoon otetaan myös uusia jäseniä jatkuvan haun kautta.

 

Hinku-logo

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu, ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja -maakuntien edelleen laajeneva verkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Hinku-verkoston toimintaa tuetaan muun muassa EU:n LIFE ohjelman rahoittamassa Canemure-hankkeessa.

 

Luontokunnat-logo

Luontokunnat-verkosto on perustettu syksyllä 2020 tukemaan kuntia niiden luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Luontokunnat-verkosto tehostaa kuntien lumo-työtä ja edistää hyvien käytäntöjen omaksumista esimerkiksi vieraslajien torjunnassa ja luontopolkujen rakentamisessa. Ympäristöministeriö on rahoittanut verkostoa 2020, 2021 ja 2022 sekä maa- ja metsätalousministeriö 2022. 

 

 

Vesihukiverkosto tukee vesihuoltolaitosten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Verkosto on hyviä käytäntöjä yhteen kokoava foorumi, jossa tiedon jakaminen ja vertaistuki ovat keskiössä. Verkoston toimintaan toivotaan mukaan erikokoisia kuntia ja vesihuoltolaitoksia ympäri Suomea. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023.

 

 

Julkaistu 13.9.2022 klo 7.29, päivitetty 14.9.2022 klo 7.30
Kohderyhmä: