Suunnittelu ja seuranta

SYKEn tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. SYKEä ohjaa kaksi ministeriötä: ympäristöministeriö ja vesivara-asioissa maa- ja metsätalousministeriö.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisin on tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus.

Ympäristöministeriön ja SYKEn tulos- ja palvelusopimukset

Maa- ja metsätalousministeriön ja SYKEn tulos- ja palvelusopimukset

Seurantatiedot: toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

SYKEn toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunitelmassa (TTS) esitetään SYKEn toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotiskautena. TTS on SYKEn laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ympäristöministeriössä.

Linkit valtion talous- ja lisätalousarvioihin löytyvät ympäristöministeriön Netra-sivulta:

Arvioinnit ja selvitykset

 

Julkaistu 21.9.2020 klo 10.48, päivitetty 8.3.2022 klo 9.53