Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän päämäärät, tavoitteet ja toteuma

SYKEn ympäristöohjelman päämäärät ja tavoitteet 2022–2025

SYKEn toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

 • Matkustamisen ympäristövaikutusten vähentäminen – virkamatkustaminen
 • Vähennämme Arandan päästöjä
 • Vähennämme hankinnoista johtuvia päästöjä
 • Vähennämme toimitiloista johtuvia päästöjä
 • Mahdollistamme lisääntyvän etätyön
 • Vähennetään päästöjä yhdessä Viikin ja muilla kampuksilla
 • Vähennetään SYKEn järjestämien tilaisuuksien ympäristökuormitusta

SYKEn sisäisen toiminnan kestävyyden edistäminen

 • Hiilineutraalius ja kompensaatioiden käyttöönotto
 • Lisäämme oman toimintamme myönteisiä ympäristövaikutuksia

Ympäristöasioiden näkyvyys SYKEn sisäisessä toiminnassa

 • Ylläpidetään ympäristöasioiden näkyvyyttä SYKEn omassa toiminnassa
 • Ympäristöystävällisen työmatkaliikenteen edistäminen

Lisätietoja

 • Laatupäällikkö Eeva Hartikainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 19.1.2022 klo 16.40, päivitetty 24.1.2022 klo 15.59