Markkinavalvonta

Suomen ympäristökeskus (Syke) vastaa EU-ympäristömerkin, liikennepolttoaineiden laadun, otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) markkinavalvonnasta.

Syke sai uudet markkinavalvontaviranomaisen tehtävät 1.1.2022 lähtien. Aiemmin Syke on toiminut ODS- ja F-kaasujen markkinavalvontaviranomaisena, mutta vuoden 2022 alusta lähtien mukaan tulivat myös EU-ympäristömerkin ja liikennepolttoaineiden laadun markkinavalvontaviranomaisen tehtävät.

Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan, että tuotteet täyttävät EU- ja kansallisessa lainsäädännössä niille asetetut vaatimukset, ja että yritysten välillä vallitsee tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Markkinavalvonnalla tavoitellaan ympäristön ja yleisten etujen suojelemista, kuten kuluttajien, työntekijöiden ja muiden loppukäyttäjien turvallisuutta ja terveyttä.

Kansallinen markkinavalvontastrategia

EU:n markkinavalvonta-asetus velvoittaa jokaisen jäsenmaan laatimaan kattavan kansallisen markkinavalvontastrategian. Sen tarkoituksena on edistää johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdenmukaista tapaa lähestyä markkinavalvontaa jäsenvaltion alueella.

Strategia kattaa kaikki markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotesektorit ja tuotteiden toimitusketjun vaiheet, mukaan lukien digitaaliset toimituskanavat.

Strategialla pyritään edistämään markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla. Viranomaisten välinen yhteistyö ja yhtenäisten menettelyjen kehittäminen on tärkeää, jotta valvontaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla, ja jotta talouden toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti sekä kansallisella että EU-tasolla.

Lisätietoja

  • EU-ympäristömerkki: markkinavalvonta_ecolabel@syke.fi
  • Liikennepolttoaineet: markkinavalvonta_lpa@syke.fi
  • Otsoni- ja F-kaasuja koskevat asiat: ods.f-kaasut@syke.fi
Julkaistu 5.7.2022 klo 13.01, päivitetty 9.2.2024 klo 8.38
Kohderyhmä: