Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ehkäistään mm. lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvilla lupa- ja ilmoitusmenettelyillä. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirastot (AVI) sekä kuntien ympäristöviranomaiset. Suomen ympäristökeskus (Syke) vastaa muutamien erityislupien tai –ilmoitusten käsittelystä ja myöntämisestä.

Syke myöntää seuraavia lupia ja käsittelee seuraavia ilmoituksia

Tutkimus- ja asiantuntijalaitoksena Syke arvioi mm. lupiin tai ilmoituksiin perustuvan sääntelyn vaikuttavuutta. Syke antaa myös asiantuntija-apua eri viranomaisille, kuten aluehallinnon viranomaiset, kunnalliset ympäristöviranomaiset, TUKES, Tulli ja poliisi.

Julkaistu 18.4.2013 klo 13.10, päivitetty 9.2.2024 klo 9.19