Näytteenoton ja mittauksen ohjeita

Rantamaisema, taustalla asuinlähiö.

Matriisikohtaiset ohjeet

Vesi ja vesistöt | Jätevesi | Pohjavesi | Talous- ja uimavesi  | Hulevesi | Hydrologia ja lumi | Sedimentti | Maaperä | Kiinteät jätteet | Biologisten seurantamenetelmien ohjeet | Melun mittaus ja arviointi | Ilmanlaatumittaukset | Luontoselvitykset

Yleisiä ohjeita

Työsuojelu | Ympäristörikokset

Näytteenottostandardeja

Kaikki ympäristönäytteenottoon (vesi, maaperä, liete, jäte, hydrologia) liittyvät menetelmästandardit (SFS, EN ja ISO) ovat ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Yleistä näytteenottoon liittyvää

Työsuojelu

Vesi ja vesistöt

Jätevesi

Pohjavesi

Sedimentti

Talous- ja uimavesi

Hulevesi

Hydrologia ja lumi

Maaperä

Kiinteät jätteet

Biologisten seurantamenetelmien ohjeet

Melun mittaus ja arviointi

Ilmanlaatumittaukset

Luontoselvitykset

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 18.3.2024 klo 13.25
Kohderyhmä: