Näytteenoton ja mittauksen ohjeita

Rantamaisema, taustalla asuinlähiö.

Matriisikohtaiset ohjeet

Vesi ja vesistöt | Jätevesi | Pohjavesi | Talous- ja uimavesi  | Hulevesi  |                                                                    Hydrologia ja lumi | Sedimentti | Maaperä | Kiinteät jätteet                                                                                    Biologisten seurantamenetelmien ohjeet | Melun mittaus ja arviointi | Ilmanlaatumittaukset

Yleisiä ohjeita

Työsuojelu | Ympäristörikokset

Näytteenottostandardeja

Kaikki ympäristönäytteenottoon (vesi, maaperä, liete, jäte, hydrologia) liittyvät menetelmästandardit (SFS, EN ja ISO) ovat ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Yleistä näytteenottoon liittyvää

Työsuojelu

Vesi ja vesistöt

Jätevesi

Pohjavesi

Sedimentti

Talous- ja uimavesi

Hulevesi

Hydrologia ja lumi

Maaperä

Kiinteät jätteet

Biologisten seurantamenetelmien ohjeet

Melun mittaus ja arviointi

Ilmanlaatumittaukset

Luontoselvitykset

 

Ympäristörikokset

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 13.9.2022 klo 15.21
Kohderyhmä: