Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla

Certi ryhmä 2020.

Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä. Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän avulla voi kenttätoimintaa suorittava henkilö osoittaa pätevyytensä niin perinteisessä näytteenotossa kuin ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa.Tärkeää on muistaa, että sertifikaatti on henkilökohtainen.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä tekee päätelmät sertifikaatin hakijan näytteenottotoimintaan liittyvästä tieto- ja taitotasosta saamansa dokumentaation perusteella. Täten järjestelmän myöntämä sertifikaatti ei takaa yksittäisen näytteenoton edustavuutta ja laatua. Jokainen näytteenottaja vastaa omasta työstään. Sertifiointiryhmän asiantuntija voi valvoa näytteenottajan toimintaa myös kentällä auditointiprosessin avulla. Auditoinnissa sertifioidun henkilön toiminta arvioidaan sertifiointijärjestelmän asettamia pätevyysvaatimuksia ja näytteenottajan näytteenotto-ohjeita vastaan kuvaamalla vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

  Certi logo..

Sertifiointiryhmä ja ohjausryhmä

Suomen ympäristökeskus on asettanut sertifiointiryhmän, joka määrittää pätevyysvaatimukset, myöntää pätevyystodistukset sekä ylläpitää ja kehittää sertifiointitoimintaa.  Ympäristöministeriö on asettanut keskeisten intressitahojen edustajista koostuvan ohjausryhmän, joka tukee ja ohjaa sertifiointiryhmän toimintaa. Ryhmät on asetettu viideksi vuodeksi kerrallaan.

Aloitteet ja palautteet

Aloitteita, vetoomuksia ja palautteita voidaan esittää sähköpostilla tai puhelimitse serifiointiryhmän päällikölle. Toiveet koulutusaiheista välitämme kouluttajille. Kaikki palautteet kirjataan ja käsitellän toimintajärjestelmän  mukaisesti.

  • Certi-ryhmä kiittää kaikesta palautteesta!

Sertifiointitoiminta perustuu kansainväliseen standardiin

Sertifiointitoiminta perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17024 Yleiset vaatimukset henkilösertifiointia varten perustetuille elimille. Järjestelmä on FINAS akkreditointi- palvelun akkreditoima tunnuksella S022.

Sertifiointitoiminta noudattaa kaikessa toiminnassaan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Sertifiointitoiminta välttää sellaista toimintaa, joka voisi heikentää luottamusta toiminnan pätevyyteen, puolueettomuuteen, arviointikykyyn ja koskemattomuuteen. Mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan toimintajärjestelmän kautta.

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään saapuvien henkilötietojen käsittelystä Syke Info -verkkosivulta. 

 

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.31, päivitetty 28.2.2024 klo 9.20
Kohderyhmä: