Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Pohjaeläinnäytteenotto Oulu 2022

Sertifiointiryhmä lomailee Juhannuksesta elokuun puoleenväliin asti, hyvää kesää kaikille.

Ylläpitokoulutusta:

 • SYKEn ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Katso lisää.

Uusia kännöksiä näytteenottostandardeista: 

SFS (SYKE) on julkaissut seuraavat suomennetut standardit. Linkki: SFS-kauppa 

 • SFS-EN ISO 5667-6:2016 + A11:2020. Veden laatu. Näytteenotto. Osa 6: Ohje näytteenottoon joista ja puroista. Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)
 • SFS-ISO 5667-10:2020Veden laatu. Näytteenotto. Osa 10: Ohje näytteenottoon jätevedestä.Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)

Erikoistumiskoulutusta:

 • XAMK: 
  • Talous- ja uimavedet, erikoistumisalankurssi 17.-19.8 2022. Kurssilla käsitellään näytteenottoa esim. talousvesistä, vesijohtoverkostovesistä, raakavesistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja vastaavien pienempien yksiköiden allasvesistä, uimarantavesistä sekä käyttötarkkailunäytteiden ottoa. ilmoittautuminen 10.7.2022 mennessä, katso lisätiedot tästä.
  • Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalankurssi 21.-23.9.2022. Ilmoittautuminen 19.8.2022 mennessä, katso lisätiedot tästä.
 • TAMK ja KVVY:n ja Vesiensuojeluyhdistysten liiton: 
  • Vesinäytteenotto ja -mittaus-erikoistumiskurssi on 29.-30.9.2022 klo 8.00-17.00 ja tentti 7.10.2022 klo 9.00-12.00.  Katso lisätiedot tästä.
  • Maaperä- ja jäteympäristöt -erikoistumisalan tentti 7.10.2022 klo 9.00-15.00.
 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • Ke 7.9.2022
 • Ti 8.11.2022

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 8.6.2022 klo 9.49
Kohderyhmä: