Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

 
Talvimaisema

Ylläpitokoulutusta:

 • Syken ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Katso lisää.

Erikoistumiskoulutusta:

 • Taitotalo

  • Maaperä- ja jäteympäristöt (PIMA-maaperä, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä, pohjavesi, kiinteät jätteet) 17.3.2023 ja 2.6.2023 kello 9.00–16.30. Ilmoittautuminen

  • Vesinäytteenotto ja mittaus, Talous- ja uimavedet, Ilmanlaatumittaukset erikoistulmisalojen tentit 17.2.2023, 17.3.2023, 21.4.2023 ja 2.6.2023 klo 9.00-12.00. Ilmoittautuminen

  • Ilmanlaatumittaukset erikoistumisalan kurssi, 3.-5.3.2023. Ilmoittautuminen

  • Vesinäytteenotto ja mittaus erikoistumisalan kurssi, 27.-28.4.2023. Ilmoittautuminen

 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • To 9.2.2023
 • To 27.4.2023
 • Ke 7.6.2023
 • To 7.9.2023
 • To 9.11.2023

Hakemusten tulee olla Sykessä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 26.1.2023 klo 13.27
Kohderyhmä: