Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

OUlu_20220518_174356

Ylläpitokoulutusta:

 • PALJON TOIVOTTU: Piilevä- ja pohjaeläinnäytteenoton laatutekijät -koulutuspäivä ma 31.10 Vantaan Tikkurilassa! HUOM: Paikkoja on rajallinen määrä! Katso lisää

 • Passiivikeräimet haitta-aineseurannassa - käytännön ohjeistusta, 9.11.2022, Helsinki  ja Teams. Katso lisää.

 • SYKEn ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Katso lisää.

Erikoistumiskoulutusta:

 • TAMK ja KVVY:n ja Vesiensuojeluyhdistysten liitto (HUOM päivämäärät muuttuneet): 
  • Vesinäytteenotto ja -mittaus-erikoistumiskurssi on 6.-7.10.2022  ja tentti 10.11.2022.  Katso lisää.
 • TAMK:
  • Maaperä- ja jäteympäristöt -erikoistumisalan tentti 13.10.2022. Katso lisää.
 • TurunAMK:

  • Vesiympäristön biologinen näytteenotto -erikoistumisalan tentti 18.11.2022 klo 13:00. Katso tästä
 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • Ke 2.11.2022

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 19.9.2022 klo 8.09
Kohderyhmä: