Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Kevät
 

Sertifiointijärjestelmän sihteeri vaihtuu:

Jatkossa sihteerinä toimii Jaana Heiskanen (yhteystiedot etusivulla).

Kiitän kaikkia kuluneista yhteisistä vuosista! (Ritva Väisänen)

Ylläpitokoulutusta

Syken ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Ilmoittautuminen

Syke ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät Hydrologiset kenttäpäivät Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella 10.–11.9.2024.

Erikoistumiskoulutusta

 • TAMK

  • Vesinäytteenotto ja -mittauksen erikoistumisen lähikoulutus 18.-19.4.2024 ja siihen kuuluvan tentin 23.5.2024. Ilmoittautuminen

 • Taitotalo

  • Maaperä-ja jäteympäristöt (PIMA-maaperä, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä, pohjavesi, kiinteät jätteet) (vanhenevan sertifikaatin uusimiseen) tentti  26.4.2024, 24.5.2024 Ilmoittautuminen

  • Vesinäytteenotto ja mittaus, Talous- ja uimavedet, Ilmanlaatumittaukset erikoistulmisalojen tentit (vanhenevan sertifikaatin uusimiseen) tentti  26.4.2024, 24.5.2024. Ilmoittautuminen

  • Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumisalan kurssi, 22.-23.5.2024. Ilmoittautuminen

 • XAMK

  • Melun mittaus ja arviointi erikoistumisalan kurssi (ilmoittautuminen päättyy 5.5.2024). Ilmoittautuminen

  • Talous- ja uimavedet erikoistumisalan kurssi (ilmoittautuminen päättyy 21.7.2024). Ilmoittautuminen

  • Vesinäytteenotto ja mittaus erikoistumisalan kurssi  (ilmoittautuminen päättyy 8.9.2024). Ilmoittautuminen

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

Kokouksissa käsitellään 40 hakemusta/kokous, siinä järjestyksessä kun saapuvat.

 • To 6.6.2024
 • To 5.9.2024
 • To 14.11.2024 

Hakemusten tulee olla Sykessä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Julkaistu 11.3.2024 klo 0.00, päivitetty 12.4.2024 klo 13.47
Kohderyhmä: