Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Pätevyyskokeista ja vertailumittauksista julkaistaan tarkemmat tiedot noin 1-2 kuukautta ennen tässä ilmoitettua näytteiden lähetys- tai kierroksen toteutusajankohtaa. Tällöin myös aukeaa kyseisen kierroksen ilmoittautuminen. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä proftest@syke.fi. Akkreditointi ei kata tähdellä (*) merkittyjä vertailumittauksia tai määrityksiä.

Vuosiohjelma 2025 julkaistaan loka-marraskuussa 2024, jolloin se päivitetään tälle sivulle.

Vuosiohjelma 2024

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö  |  Haitalliset aineet Kiertotalous

2024
Vesivarojen kestävä käyttö

Luonnonvesi

 • Luonnonvesianalyysit I
  Kierrostunnus: NW 03/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 8
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot
  PPO4, dissolved, Ptot, dissolved, pH ja sähkönjohtavuus
   
 • Luonnonvesianalyysit II
  Kierrostunnus: NW 06/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 20
  Testisuureet: Klorofylli a, happi, SiO2, TOC, TIC ja saliniteetti

Jätevesi

 • Jätevesimääritykset I
  Kierrostunnus: WW 04/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 12
  Testisuureet: BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevedestä
  Luonnonvedestä: BOD7 ja CODMn
   
 • Jätevesimääritykset II
  Kierrostunnus: WW 14/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 48
  Testisuureet: Alkalinitetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, pH, sähkönjohtavuus ja väri

Talousvesimääritykset

 • Kierrostunnus: DW 09/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 37
  Testisuureet: CODMn, fluoridi, kloridi, kovuus, pH, NO2, NO3, NH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sulfaatti ja sähkönjohtavuus

Kenttätoimijoiden välinen vertailumittaus* 

 • Kierrostunnus: KMV 11/2024
  Toteutusajankohta: Lokakuu 2024
  Testisuureet: Happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus
  Paikka: Luonnonvesistö, Länsi-Suomi

Pohjaeläinlajien tunnistus*

 • Kierrostunnnus: ZOO 12/2024
  Toteutusajankohta: Marraskuu 2024
  Pohjaeläinlajien tunnistus
   

Rakennettu ympäristö

THL Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset*

 • Kierrostunnus: THL 01/2024
  Toteutusajankohta: Tammi-helmikuu 2024
  Vastuutaho: THL

Uima-allasvesimääritykset

 • Kierrostunnus: SPW 02/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 5
  Testisuureet: Sitoutunut-, vapaa- ja kokonaiskloori, urea, sameus, nitraatti, pH ja KMnO

Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo kiinteästä polttoaineesta

 • Kierrostunnus: CAL 08/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 36
  Testisuureet: Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus, Cl* ja F*
  Yhteistyökumppani: Eurofins Environment Testing Finland Oy, Jyväskylä

Teolliset mineraalikuidut*

 • Kierrostunnus: MMMF 10/2024
  Näytteiden lähetys: Syys-lokakuu 2024
  Teollisten mineraalikuitujen tunnistus ja laskenta
  Yhteistyökumppani: Turun yliopisto
   

Haitalliset aineet

Metallimääritykset vesistä

 • Kierrostunnus: MET 05/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 17
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Be*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl*, U, V, Zn sekä Ca, K, Mg, Na

PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt maasta

 • Kierrostunnus ORG 10/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 45
  Testisuureet: PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt >C10-C40

kiertotalous

Liukoisuustesti jätemateriaalista: 1-vaiheinen ravistelutesti

 • Kierrostunnus: LT 07/2024
  Näytteiden lähetys: Viikko 22
  Testisuureet: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, Cl, F, SO4, DOC, pH ja sähkönjohtavuus

Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 22.2.2024 klo 11.01