Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Pätevyyskokeista ja vertailumittauksista julkaistaan tarkemmat tiedot noin 1-2 kuukautta ennen tässä ilmoitettua näytteiden lähetys- tai kierroksen toteutusajankohtaa. Tällöin myös aukeaa kyseisen kierroksen ilmoittautuminen. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä proftest@syke.fi. Akkreditointi ei kata tähdellä (*) merkittyjä vertailumittauksia tai määrityksiä.

Vuosiohjelma 2023 julkaistaan loka-marraskuussa 2022, jolloin se päivitetään tälle sivulle.

Vuosiohjelma 2022

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö |  Haitalliset aineet ja kiertotalous 

Vesivarojen kestävä käyttö

Luonnonvesi

 • Luonnonvesi I
  Kierrostunnus: NW 02/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 7
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot,PPO4, dissolved, Ptot, dissolved, pH ja sähkönjohtavuus
  Jokivedestä lisäksi: Kiintoaine ja sameus 
   
 • Luonnonvesi II
  Kierrostunnus: NW 06/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 19
  Testisuureet: Klorofylli a, happi, SiO2, TOC, TIC ja saliniteetti

Jätevesi

 • Jätevesi I
  Kierrostunnus: WW 03/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 11
  Testisuureet: BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevedestä
  Luonnonvedestä: BOD7 ja CODMn
   
 • Jätevesi II
  Kierrostunnus: WW 15/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 48
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNO2+NO3, NNH4, Ntot, PPO4, Ptot, pH, väri, sähkönjohtavuus

Pohjan piilevät *

 • Kierrostunnus: DIATOM 04/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 16
  Taksonien tunnistus valokuvista ja videoista

AOX vesistä

 • Kierrostunnus: AOX 07/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 35
  AOX luonnonvedestä ja jätevedestä

Talousvesi

 • Kierrostunnus: DW 09/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 37
  Testisuureet: CODMn, fluoridi, kloridi, kovuus, pH, NO2, NO3, NH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sulfaatti ja sähkönjohtavuus

Vesistöjen kenttämittaukset* (Pirkanmaa tai Varsinais-Suomi) 

 • Kierrostunnus: KMV 13/2022
  Toteutusajankohta: Lokakuu 2022
  Testisuureet: Happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Rakennettu ympäristö

Uima-allasvesi

 • Kierrostunnus: SPW 01/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 5
  Testisuureet: Sitoutunut-, vapaa- ja kokonaiskloori, urea, sameus, nitraatti, pH ja KMnO
  Yhteistyökumppani: Eurofins Testing Finland Oy, Lahti

Lämpöarvo polttoaineesta

 • Kierrostunnus: CAL 08/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 36
  Testisuureet: Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus, Cl*, F*
  Yhteistyökumppani: Eurofins Environment Testing, Finland, Jyväskylä

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 10/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 39
  Asbestimääritys ja asbestitunnistus
  Yhteistyökumppani: TTL

Sisäilman VOC-määritys

 • Kierrostunnus: IAVOC 11/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 40
  TVOC ja yksittäiset yhdisteet standardin ISO 16000-6 mukaisesti rakennusmateriaalinäytteestä
  Yhteistyökumppani: TTL

THL Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset*

 • Toteutusajankohta: Tammi-helmikuu 2022
  Vastuutaho: THL

Haitalliset aineet ja kiertotalous

Metallit

 • Metallit luonnonvesistä
  Kierrostunnus: MET 05/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 17
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Be*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl*, U, V ja Zn sekä Ca, K, Mg ja Na
   
 • Metallit jätevedestä ja lentotuhkasta
  Kierrostunnus: MET 12/2022
  Näytteiden lähetys: Viikko 41
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sr, Ti, V, U ja Zn
  Määritykset lentotuhkasta*: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn

PAH-yhdisteet kierrätysmateriaalista*

 • Kierrostunnus: ORG 14/2022
  Näytteiden lähetys: Lokakuu

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 09/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 38
  Asbestimääritys ja asbestitunnistus
  Yhteistyökumppani: TTL

Haitalliset aineet

Metallit

 • Metallit jätevedestä ja maasta
  Kierrostunnus: MET 10/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 40
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, V, Zn sekä Ca, K, Mg ja Na
  Maasta lisäksi testisuureet: N ja P

Öljyhiilivedyt vedestä ja maasta

 • Kierrostunnus: OIL 13/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 45
  Testisuureet: C5–C10, >C10–C40 
Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 7.9.2022 klo 15.00