Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Pätevyyskokeista ja vertailumittauksista julkaistaan tarkemmat tiedot noin 1-2 kuukautta ennen tässä ilmoitettua näytteiden lähetys- tai kierroksen toteutusajankohtaa. Tällöin myös aukeaa kyseisen kierroksen ilmoittautuminen. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä proftest@syke.fi. Akkreditointi ei kata tähdellä (*) merkittyjä vertailumittauksia tai määrityksiä.

Vuosiohjelma 2024 julkaistaan loka-marraskuussa 2023, jolloin se päivitetään tälle sivulle.

Vuosiohjelma 2023

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö  |  Kiertotalous  |  Haitalliset aineet

2023

Vesivarojen kestävä käyttö

Luonnonvesi

 • Luonnonvesianalyysit
  Kierrostunnus: NW 03/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 8
  Testisuureet: Klorofylli a, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus ja väri

Jätevesi

 • Jätevesimääritykset I
  Kierrostunnus: WW 04/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 13
  Testisuureet: BOD7, CODCr, CODMn, Ca, K, Mg, Na, kiintoaine ja TOC jätevedestä
  Luonnonvedestä: BOD7 ja CODMn
   
 • Jätevesimääritykset II
  Kierrostunnus: WW 15/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 47
  Testisuureet: Kloridi, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri

Radon pohjavedestä

 • Kierrostunnus: RAD 06/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 19
  Testisuureet: 222Rn
  Yhteistyökumppani: STUK

Talousvesimääritykset

 • Kierrostunnus: DW 09/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 37
  Testisuureet: Alkaliniteetti, fluoridi, kloridi, pH, NO2, NO3, NH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja TOC 

Kenttätoimijoiden välinen vertailumittaus* (Helsinki tai Pääkaupunkiseutu) 

 • Kierrostunnus: KMV 12/2023
  Toteutusajankohta: Lokakuu 2023
  Testisuureet: Happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Kasviplanktonlajien tunnistus ja laskenta

 • Kierrostunnnus: PHYTO 13/2023
  Toteutusajankohta: Loka-marraskuu 2023
  Kasviplanktonlajien tunnistus ja laskenta

Rakennettu ympäristö

THL Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset*

 • Kierrostunnus: THL 01/2023
  Toteutusajankohta: Tammi-helmikuu 2023
  Vastuutaho: THL

Uima-allasvesimääritykset

 • Kierrostunnus: SPW 02/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 5
  Testisuureet: Sitoutunut-, vapaa- ja kokonaiskloori, urea, sameus, nitraatti, pH ja KMnO
  Yhteistyökumppani: Eurofins Testing Finland Oy, Lahti

Sisäilman PAH-määritys*

 • Kierrostunnus: IAPAH 05/2023
  Toteutusajankohta: Toukokuu 2023
  Soveltuvat PAH yhdisteet
  Yhteistyökumppani: TTL

Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo kiinteästä polttoaineesta

 • Kierrostunnus: CAL 08/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 36
  Testisuureet: Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus, Cl*, F*
  Yhteistyökumppani: Eurofins Environment Testing Finland Oy, Jyväskylä

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 10/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 39
  Asbestimääritys ja asbestitunnistus
  Yhteistyökumppani: TTL

Kiertotalous 

Liukoisuustesti jätemateriaalista: 2-vaiheinen ravistelutesti

 • Kierrostunnus: LT 07/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 22
  Testisuureet: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, Cl, F, SO4, DOC, pH, sähkönjohtavuus ja TDS
  Yhteistyökumppani: KVVY Tutkimus Oy

Haitalliset aineet

Metallimääritykset jätevesistä ja sedimentistä

 • Kierrostunnus: MET 11/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 42
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, V, Zn sekä Ca, K, Mg, Na
  Lisämääritykset sedimentistä: Drw, N, P, TC

VOC-määritykset vedestä ja maasta

 • Kierrostunnus: ORG 14/2023
  Näytteiden lähetys: Viikko 45
  Testisuureet: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) vedestä ja maasta
Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 26.6.2023 klo 9.00