Arkistoidut pätevyyskokeet

Vanhankaupunginkoski © R. Koivikko

Raportin nimi on esim. SYKEra 3/2008 Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2007, jossa SYKEra 3/2008 on raportin julkaisutunnus ja Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2007 on raportin varsinainen nimi.

2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  | 

2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006

2018

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2019 (SYKEra 7/2019) 
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 16/2018 (SYKEra 5/2019)
Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Interlaboratory Comparison Test 15/2018 (SYKEre 25/2018)
Soil improver maturity test

Laboratorioiden välinen pätevyykoe 14/2018 (SKEra 13/2019) 
Alkalinitetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä 

Interlaboratory Proficiency Test 13/2018 (SYKEre 16/2019)
Leaching behavior test for solid waste material: One stage batch leaching test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2018 (SYKEra 12/2019)
PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt maasta

Kenttämittausvertailu 11/2018 (SYKEra 29/2018)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Interlaboratory Proficiency Test 10/2018 (SYKEre 11/2019) 
Metals in waste water and compost

Interlaboratory Comparison 09/2018 (SYKEre 3/2019)
VOC measurement from indoor air samples

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 (SYKEra 1/2019)   
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2018 (SYKEre 28/2018)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 06/2018 (SYKEre 21/2018) 
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 05/2018 (SYKEre 22/2018)  
Metals in natural waters and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 04/2018 (SYKEra 17/2018)
BOD7, Ca, CODCr, CODMn, K, kiintoaine, Mg, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 03/2018 (SYKEre 11/2018)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2018 (SYKEra 14/2018)
Trihalometaanit vedestä

Interlaboratory Proficiency Test 01/2018 (SYKEre 10/2018)
Swimming pool water analysis

2017

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2017 (SYKEra 3/2018)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 (SYKEra 4/2018)
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 14/2017 (SYKEre 18/2018)
Leaching behavior test for solid waste material: Up-flow percolation test

Interlaboratory Proficiency Test 13/2017 (SYKEre 8/2018)
Oil hydrocarbons in water and soil

Interlaboratory Proficiency Test 12/2017 (SYKEre 6/2018)
Phytoplankton

Interlaboratory Proficiency Test 10/2017 (SYKEre 7/2018)
Metals in waste water and sludge

Interlaboratory comparison 11/2017 (SYKEre 1/2018)
Bacterial toxicity test using bioluminescent bacteria

Interlaboratory comparison 09/2017 (SYKEre 2/2018)
VOC measurement from indoor air samples

Interlaboratory Proficiency Test 08/2017 (SYKEre 36/2017)
Domestic water measurements

Interlaboratory Proficiency Test 07/2017 (SYKEre 35/2017)
Gross and net calorific values in fuels

Kenttämittausvertailu 06/2017 (SYKEra 26/2017)
Uima-allasvesien kloori- ja pH-kenttämittaukset

Interlaboratory Proficiency Test 05/2017 (SYKEre 22/2017)
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 04/2017 (SYKEre 25/2017)
Metals in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2017 (SYKEra 21/2017)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na, ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 02/2017 (SYKEre 14/2017)
Chlorophyll a, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 01/2017 (SYKEre 11/2017)
Swimming pool water analysis

2016

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2016 (SYKEra 3/2017)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Kasanäytteenoton vertailukoe 16/2016 (SYKEra 42/2016)
Metallinäytteenotto sedimenttikasasta

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016 (SYKEra 34/2016)
AOX määritys vesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2016 (SYKEra 6/2017)
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 12/2016 (SYKEre 12/2017)
Leaching test for solid waste sample: Two stage batch leaching test

Kenttämittausvertailu 13/2016 (SYKEra 46/2016)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2016 (SYKEra 5/2017)
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vedestä ja maasta

Interlaboratory Proficiency Test 10/2016 (SYKRre 8/2017)
Metals in waste water and recycled material

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2016 (SYKEra 47/2016)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 08/2016 (SYKEre 45/2016)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 07/2016 (SYKEre 36/2016)
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 06/2016 (SYKEre 31/2016)
Metals in water and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 05/2016 (SYKEra 24/2016)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Proficiency Test 04/2016 (SYKEre 2/2017)
Taxonomic identification of boreal freshwater lotic, lentic, profundal and North-Eastern Baltic benthic macroinvertebrates

Interlaboratory Proficiency Test 03/2016 (SYKEre 18/2016)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2016 (SYKEra 19/2016)
Trihalometaanit vedestä

Interlaboratory Proficiency Test 01/2016 (SYKEre 16/2016)
Swimming pool water analysis

2015

Interlaboratory Proficiency Test 14/2015 (SYKEre 30/2016)
Bacterial toxicity test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 13/2015 (SYKEra 21/2016)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2015 (SYKEra 13/2016)
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä

Kenttämittausvertailu 11/2015 (SYKEra 6/2016)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Interlaboratory Proficiency Test 9/2015 (SYKEre 12/2016) 
PCB compoundus in soil

Interlaboratory Proficiency Test 8/2015 (SYKEre 11/2016)
Metals in waste water and sludge

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2015 (SYKEra 3/2016)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 6/2015 (SYKEre 37/2015)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 5/2015 (SYKEre 33/2015)
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 4/2015 (SYKEre 32/2015)
Metals in natural water and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2015 (SYKEra 24/2015)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 2/2015 (SYKEre 17/2015)
a-chlorophyll, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2015 (SYKEra 12/2015)
Uima-allasvesimääritykset

2014

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17 /2014 (SYKEra 25/2015)                                                         Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2014 (SYKEra 10/2015)
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Kenttämittausvertailu 11/2014 (SYKEra 4/2015)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

SYKE Proficiency Test 10/2014 (SYKEre 29/2015)
Phytoplankton

Interlaboratory Proficiency test 09/2014 (SYKEre 5/2015) 
Oil hydrocarbons in water and soil

Interlaboratory Proficiency test 8/2014 (SYKEre 7/2015)
Metals and mercury in waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 07/2014 (SYKEra 42/2014)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 6/2014 (SYKEre 1/2015)
Gross and net calorific values in fuels

Kenttämittausvertailu 5/2014 (SYKEra 32/2014)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus

Field measurement intercomparison (SYKEre 24/2014)
Field measurements of dissolved oxygen concentration

Interlaboratory Proficiency Test NW 4/2014 (SYKEre 26/2014)
Oxygen, a-chlorophyll, salinity, SiO2 ,TIC and TOC in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2014 (SYKEra 16/2014) 
Ravinteet, BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä
Interlaboratory Proficiency Test NW 2/2014(SYKEre 15/2014)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2014 (SYKEra 13/2014)
Uima-allasvesivertailu

2013

Proficiency Test on soil improver maturity test (SYKEre 17/2013)

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2013 (SYKEra 10/2014)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2013 (SYKEra 9/2014)
Trihalometaanivertailu

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 10/2013 (SYKEra 5/2014)
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä

Proficiency test SYKE 8/2013 (SYKEre 4/2014)  
Radon in ground water

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2013 (SYKEra 3/2014)
Talousvesimääritykset

Proficiency test SYKE 6/2013 (SYKEre 2/2014)  
Gross and net calorific in fuels

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2013 (SYKEra 30/2013)
Kenttämittaukset -vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus

Proficiency test SYKE 4/2013 (SYKEre 1/2014)  
Metals in waters and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2013 (SYKEra 23/2013)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Proficiency test SYKE 2/2013 (SYKEre20/2013)
Chlorophyll a, colour, conductivity, nutrients, pH and turbinity in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2013 (SYKEra 15/2013)
Uima-allasvesivertailu

2012

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 13/2012 (SYKEra 24/2013)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen
mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä

SYKEra 21/2013 Näytteenoton vertailukoe 14/2012
Maaperän haihtuvat öljyhiilivedyt

Proficiency test on soil improver maturity tests (SYKEre 17/2013)

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2012 (SYKEra 12/2013)
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Proficiency test SYKE 10/2012 (SYKEre 19/2013)
Leaching testing of solid waste sample

Proficiency Test SYKE 9/2012 (SYKEre 8/2013)
Oil hydrocarbons in water and soil

Proficiency Test SYKE 8/2012 (SYKEre 7/2013)
Volatile organic compounds in water and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2012 (SYKEra 26/2012)
Talousvesimääritykset

Proficiency Test SYKE 6/2012 (SYKEre 4/2013)
Gross and net calorific value in fuels

Proficiency Test SYKE 5/2012 (SYKEre 1/2013)
Metals in waters and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 4/2012 (SYKEra 22/2012)
Happi, a-klorofylli, saliniteetti, SiO2, TIC ja TOC luonnonvesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2012 (SYKEra 18/2012)  
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2012 (SYKEra 17/2012) 
Uima-allasvesivertailu

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2012 (SYKEra 15/2012) 
Alkaliniteetti, pH, ravinteet ja sähkönjohtavuus luonnonvesistä

2011

Laboratorioiden välinen vertailumittaus (SYKEra 20/2012)   
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä

Proficiency Test SYKE 11/2011 (SYKEre 12/2012)  
PCB compounds in soil

Proficiency Test SYKE 10/2011 (SYKEre 11/2012)  
Heavy metals in surface waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 9/2011 (SYKEra 4/2012) 
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä

Proficiency Test SYKE 8/2011 (SYKEre 10/2012)  
Phytoplankton

Proficiency Test SYKE 7/2011 (SYKEre 16/2012) 
Boreal lake littoral and NE Baltic benthic macroinvertebrate taxonomic identification

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 (SYKEra 1/2012)
Radon pohjavedestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2011 (SYKEra 20/2011)    
Talousvesimääritykset

Proficiency Test SYKE 4/2011 (SYKEre 5/2012) 
Gross and net calorific values in fuel

Proficiency Test  SYKE 3/2011 (SYKEre 22/2011)
Metals in waters and sludge

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2011 (SYKEra 15/2011)  
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2011 (SYKEra 13/2011)
a-klorofylli, pH, ravinteet, sameus, sähkönjohtavuus ja väri luonnonvesistä

Laboratorioiden välinen vertailumittaus (SYKEra 14/2011)
AOX-määritys

2010

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 8c/2010 (SYKEra 10/2011)
PAH-yhdisteet vedestä ja maasta

Proficiency Test SYKE 8b/2010 (SYKEre 8/2011)
Oil hydrocarbons in water and soil

Proficiency Test SYKE 8a/2010 (SYKEre 5/2011)
Volatile organic compounds in water and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2010 (SYKEra 2/2011)
Ravinteet, pH ja sähkönjohtavuus jätevesistä sekä happimääritys rannikko- ja järvivedestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2010 (SYKEra 17/2010)
Talousvesimääritykset

SYKE Proficiency Test 5/2010 (SYKEre 4/2011)
Gross and net calorific values in fuels

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 4/2010 (SYKEra 11/2010)    
Klorofylli a, saliniteetti, SiO2 ja TOC luonnonvesistä

SYKE Proficiency Test 3/2010 (SYKEre 1/2011)
Metals in water and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2010 (SYKEra 10/2010)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2010 (SYKEra 9/2010)  
Alkaliniteetti, ravinteet, pH ja sähkönjohtavuus luonnonvesistä

2009

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 9/2009 (SYKEra 8/2010)
Ravinteet, pH, sähkönjohtavuus, kloridija sulfaatti jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 8/2009 (SYKEra 1/2010)
Radonmääritys pohjavedestä

SYKE Proficiency Test 7/2009 (SYKEre 5/2010)
Phytoplankton

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2009 (SYKEra 31/2009)
Talousvesimääritykset

SYKE Proficiency Test 5/2009 (SYKEre 2/2010)
Gross and net calorific value in fuels

SYKE Proficiency Test 4/2009 (SYKEre 28/2009)
Metals in waters and soils

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2009 (SYKEra 16/2009)
BOD7, CODCr ,CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2009 (SYKEra 27/2009)
Sisävesien pohjaeläinmäärityksen vertailukokeen loppuraportti

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2009 (SYKEra 14/2009)
a-klorofylli, BOD7, CODMn, ravinteet, sameus, TOC ja väri luonnonvesistä 

2008

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 9/2008 (SYKEra 7/2009)
AOX, pH, ravinteet, sameus, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

SYKE Proficiency Test 8/2008 (SYKEre 12/2009)
Oil hydrocarbons and volatile organic compounds in water and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2008 (SYKEra 1/2009)
Talousvesimääritykset 

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2008 (SYKEra 9/2009)
Metallit vedestä ja lietteestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2008 (SYKEra 26/2008)
a-klorofylli, happi, saliniteetti, SiO2 ja TOC luonnonvesistä

SYKE Proficiency Test 4/2008 (SYKEre 32/2008)
Leading testing of a solid waste -the one stage and the two stage batch leaching test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2008 (SYKEra 25/2008)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

SYKE Proficiency Test 2/2008 (SYKEre 23/2008)
Gross and net calorific value in fuels

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2008 (SYKEra 20/2008)
Ravinteet, pH ja sähkönjohtavuus luonnonvesistä

2007

SYKE Proficiency Test 9/2007 (SYKEre 12/2008)
Organotins from sediment

Pätevyyskoe SYKE 8/2007 (SYKEra 9/2008)
Radonmääritys talousvedestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2007 (SYKEra 6/2008)
Alkaliniteetti, kloridi, pH, sähkönjohtavuus, sulfaatti ja ravinteet jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2007 (SYKEra 2/2008)
Talousvesimääritykset ja ureamääritys uima-allasvedestä

SYKE Proficiency Test 5/2007 (SYKEre 14/2008)
PCBs, PBDEs and PCCDs/PCDFs in sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 4/2007 (SYKEra 3/2008)
Metallit ja elohopea vesistä, maasta ja sedimentistä sekä typpi, fosfori, pH, rikki ja TOC lietteestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2007 (SYKEra 22/2007)
BOD7, CODcr,CODMn, kiintoaine, Na, sameus, TOC ja väri jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 2/2007 (SYKEra 19/2007)
Alkaliniteetti, BOD7, happi, pH, ravinteet, sameus, sähkönjohtavuus, TOC ja väri

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2007 (SYKEra 28/2007)
Akuutin toksisuuden testaus kineettisellä valobakteeritestillä värillisistä ja sameista näytteistä

2006

SYKE Intercomparison Test 11/2006 (SYKEra 25/2007)
Virtual intercomparison test of phytoplankton

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 10/2006 (SYKEra 16/2007)
Radonmääritys talousvedestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 9/2006 (SYKEra 15/2006)
Liukoisuus- ja myrkyllisyystestit jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimisessa

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 8/2006 (SYKEra 13/2006)
Alkaliniteetti, kiintoaine, kloridi, pH, sähkönjohtavuus, sulfaatti ja ravinteet jätevesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2006 (SYKEra 28/2006)
Talousvesimääritykset

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2006 (SYKEra 5/2007)
Metallit ja elohopea vesistä ja lietteestä

Laboratorioden välinen pätevyyskoe 5/2006 (SYKEra 4/2007)
Maaperänäytteenoton vertailu - näytteenotto kasasta

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 4/2006 (SYKEra 17/2006)
a-klorofylli, happi, saliniteetti ja silikaatti (SiO2) luonnonvedestä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2006 (SYKEra 11/2006)
AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 2/2006 (SYKEre 10/2006) 
Volatile organic compounds and mineral oils from water and polluted soil

Julkaistu 24.4.2013 klo 8.31, päivitetty 22.4.2024 klo 12.09