Raportoidut pätevyyskokeet

Pätevyyskokeiden alustavat tulokset toimitetaan 1-2 viikon sisään tulosten palauttamisesta ja loppuraportti julkaistaan 2-6 kk kuluessa.
Raportti julkaistaan suomeksi kun osallistujista enemmän kuin 90% on kotimaisia, muutoin raportti julkaistaan englanniksi.

Listassa raportti on muodossa: Raportin nimi (julkaisun numero).

Raportinkansi

2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018 

2023

Proficiency test 02/2023 (SykeRe 14/2023) 
Swimming pool water analyses

Pätevyyskoe 01/2023 (SykeRa 12/2023) 
Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

2022

Pätevyyskoe 16/2022 (SYKEra 23/2022)
Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

Pätevyyskoe 15/2022 (SykeRa 11/2023) 
Jätevesimääritykset II

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 14/2022 (SykeRa 15/2023) 
Materiaalinäytteen PAH-määritykset

Kenttätoimijoiden välinen vertailumittaus 13/2022 (SykeRa 6/2023) 
Luonnonvesien kenttämittaukset

Proficiency Test 12/2022 (SykeRe 10/2023) 
Wastewater and fly ash metal analyses

Interlaboratory comparison 11/2022 (SykeRe 7/2023) 
VOC measurements from indoor air samples

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 10/2022 (SYKEra 2/2023) 
Materiaalinäytteien asbestimääritykset

Proficiency Test 08/2022 (SykeRe 4/2023) 
Gross and net calorific values of solid fuels

Proficiency Test 09/2022 (SYKEre 1/2023) 
Drinking water analyses

Interlaboratory comparison 07/2022 (SYKEre 45/2022) 
AOX in natural and wastewaters

Proficiency Test 06/2022 (SYKEre 36/2022) 
Natural water analyses II

Proficiency Test 05/2022 (SYKEre 35/2022) 
Ground and natural water metal analyses

Interlaboratory comparison 04/2022 (SYKEre 43/2022) 
Benthic diatoms

Pätevyyskoe 03/2022 (SYKEra 30/2022) 
Jätevesimääritykset I

Proficiency Test 02/2022 (SYKEre 28/2022) 
Natural water analyses I

Proficiency Test 01/2022 (SYKEre 21/2022) 
Swimming pool water analyses

2021

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2021 (SYKEra 27/2021) 
Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2021 (SYKEra 14/2022) 
Jätevesimääritykset II

Interlaboratory Proficiency Test 13/2021 (SYKEre 13/2022) 
Oil hydrocarbons in water and soil

Kenttätoimijoiden välinen vertailumittaus 11/2021 (SYKEra 15/2022)
Luonnonvesien hapen, lämpötilan, pH:n, sähkönjohtavuuden ja sameuden kenttämittaukset

Interlaboratory Proficiency Test 10/2021 (SYKEre 16/2022) 
Wastewater and soil metal analyses

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 09/2021 (SYKEra 5/2022) 
Mareriaalinäytteiden asbestimääritykset

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2021 (SYKEra 49/2021) 
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2021 (SYKEre 7/2022) 
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 06/2021 (SYKEre 42/2021) 
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 05/2021 (SYKEre 38/2021) 
Natural and drinking water metal analyses

Interlaboratory Proficiency Test 04/2021 (SYKEre 41/2021) 
Leaching behavior test: Up-flow percolation test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2021 (SYKEra 35/2021) 
Jätevesimääritykset I

Interlaboratory Proficiency Test 02/2021 (SYKEre 31/2021) 
Natural water analyses

Interlaboratory Proficiency Test 01/2021 (SYKEre 26/2021) 
Swimming pool water analysis

2020

Interlaboratory Proficiency Test 18/2020 (SYKEre 22/2020) 
PAH measurements from indoor air samples

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2020 (SYKEra 12/2020) 
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2020 (SYKEra 12/2021) 
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 15/2020 (SYKEre 14/2021) 
VOC compounds in water and soil

Interlaboratory Proficiency Test 14/2020 (SYKEre 29/2021) 
Phytoplankton

Interlaboratory Proficiency Test 12/2020 (SYKEre 13/2021) 
Metals in waste water and sludge

Interlaboratory Comparison 11/2020 (SYKEre 4/2021) 
VOC measurements from indoor air samples

Interlaboratory Proficiency Test 10/2020 (SYKEre 11/2021) 
Taxonomic identification of macroinvertebrates

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 09/2020 (SYKEra 5/2021) 
Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2020 (SYKEra 2/2021) 
Talousvesimääritykset

Interlabotatory Proficiency Test 07/2020 (SYKEre 46/2020) 
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 06/2020 (SYKEre 38/2020) 
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC, and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 05/2020 (SYKEre 37/2020) 
Metals in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 04/2020 (SYKEre 40/2020) 
Leaching behavior test for waste material: Two stage batch leaching test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2020 (SYKEra 23/2020) 
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 02/2020 (SYKEre 18/2020) 
Alkalinity, conductivity, pH and nutrients in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 01/2020 (SYKEre 14/2020)  
Swimming pool water analysis

2019

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2019 (SYKEra 11/2020) 
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory proficieny test 11/2019 (SYKEre 10/2020) 
Metals in Waste waters

Interlaboratory Proficiency Test 10/2019 (SYKEre 3/2020) 
VOC-measurement from indoor air samples

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2019 (SYKEra 47/2019)
Talousvesimääritykset

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 08/2019 (SYKEra 5/2019) 
Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2019 (SYKEre 48/2019)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratoty Proficiency Test 06/2019 (SYKEre 25/2019) 
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 04/2019 (SYKEre 35/2019)
Metals in natural water and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2019 (SYKEra 29/2019)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Intterlaboratory Proficiency Test 02/2019 (SYKEre 23/2019) 
Chlorophyll a, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters 

Interlaboratory Proficiency Test 01/2019 (SYKEre  14/2019)
Swimming pool water analysis 

2018

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2019 (SYKEra 7/2019) 
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 16/2018 (SYKEra 5/2019)
Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Interlaboratory Comparison Test 15/2018 (SYKEre 25/2018)
Soil improver maturity test

Laboratorioiden välinen pätevyykoe 14/2018 (SKEra 13/2019) 
Alkalinitetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä 

Interlaboratory Proficiency Test 13/2018 (SYKEre 16/2019)
Leaching behavior test for solid waste material: One stage batch leaching test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2018 (SYKEra 12/2019)
PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt maasta

Kenttämittausvertailu 11/2018 (SYKEra 29/2018)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Interlaboratory Proficiency Test 10/2018 (SYKEre 11/2019) 
Metals in waste water and compost

Interlaboratory Comparison 09/2018 (SYKEre 3/2019)
VOC measurement from indoor air samples

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 (SYKEra 1/2019)   
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2018 (SYKEre 28/2018)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 06/2018 (SYKEre 21/2018) 
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 05/2018 (SYKEre 22/2018)  
Metals in natural waters and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 04/2018 (SYKEra 17/2018)
BOD7, Ca, CODCr, CODMn, K, kiintoaine, Mg, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 03/2018 (SYKEre 11/2018)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2018 (SYKEra 14/2018)
Trihalometaanit vedestä

Interlaboratory Proficiency Test 01/2018 (SYKEre 10/2018)
Swimming pool water analysis

Julkaistu 6.8.2020 klo 12.04, päivitetty 25.5.2023 klo 10.27
Kohderyhmä: