PHYTO 13/2023 Kasviplanktonmääritykset

Lohjanjärvi
© Anja Holmsten

Proftest Syke järjestää kasviplanktonin pätevyyskokeen marraskuussa 2023 – tammikuussa 2024. Pätevyyskokeen kohderyhmänä ovat kasviplanktonmäärityksiä sisävesi- ja Itämerivesinäytteistä tekevät konsultit, ja tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa ja valtionhallinnossa analyysiä tekevät, sekä velvoitetarkkailunäytteitä määrittävät henkilöt Suomessa ja muualla Euroopassa. Tarkoituksena on osallistujien tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määrä on arviolta 20–30 toimijaa. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi). 

Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2023. 
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 13.11.2023.

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2024.

Kirjeet

PHYTO 13_2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 1.9.2023 klo 8.54, päivitetty 1.9.2023 klo 8.54
Aihealue: