Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vertailumittaus BTOX 12/2021 - Ekotoksisuustesti valobakteerimenetelmällä

BTOX_test
 

Aliviibrio fischerii bakteerin valontuoton estymisen määrittäminen on yleinen ja standardoitu ekotoksisuustesti, joka soveltuu vesipohjaisille ja kiinteille näytteille. Testiä käyttävien laboratorioiden tulosten vertailtavuus ja oikeellisuus voidaan varmistaa osallistumalla laboratorioiden väliseen vertailumittaukseen.

Proftest SYKE järjestää lokakuussa 2021 vertailumittauksen laboratorioille, jotka käyttävät akuuttia valobakteeritestiä vesinäytteiden akuutin myrkyllisyyden määrittämiseen (standardimenetelmät ISO 11348-3 ja ISO 21338). Vertailuun hyväksytään sekä putkiluminometrillä että kuoppalevylukijalla määritetyt tulokset.

Osallistujamääräksi arvioidaan noin 12 toimijaa. Vertailumittaus järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään 8 osallistujaa. Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu akkreditoituun pätevyysalueeseen, mutta sen järjestämisessä noudatetaan standardin ISO/IEC 17043 vaatimuksia.

Ilmoittautuminen on avoinna 10.9.2021 asti.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 4.10.2021.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan helmikuussa 2021. 

Kirjeet

BTOX 12-2021 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 20.8.2021 klo 14.12, päivitetty 8.9.2021 klo 7.30
Aihealue: