MET 11/2023 - Metallimääritykset jätevesistä ja sedimentistä

koski
 

 Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja jätevesistä ja sedi-mentistä. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisestä näytteestä ja jätevesinäytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, V ja Zn. Sedimentistä testa-taan happoliukoiset pitoisuudet samoille testisuureille sekä kuiva-aine (Drw), N, P ja TC.
Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeelli-suuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan testisuureesta riippuen noin 10- 20 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe sisältyy akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2023.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 17.10.2023.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan viimeistään Huhtikuussa 2024.

Kirjeet

MET 11-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Muuta aiheesta

Julkaistu 14.8.2023 klo 12.16, päivitetty 14.8.2023 klo 12.16
Aihealue: