IAVOC 11/2022 – Sisäilmanäytteiden VOC‐määritykset

SisäilmaVOC
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen
laboratorioille, jotka tekevät sisäilmanäytteiden VOC‐yhdisteiden määrityksiä (ISO 16000‐6)
Tenax TA‐termodesorptioputkista.
Vertailumittauksen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja
oikeellisuuden varmistus. Vertailumittaus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 6. Järjestettävä
vertailumittaus ei kuulu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi), mutta sen toteutuksessa
noudatetaan akkreditoidun toiminnan periaatteita. 

Ilmottautuminen on avoinna 12.8.2022 asti.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 4.10.2022.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2023.

Kirjeet

IAVOC 11-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 22.6.2022 klo 12.24, päivitetty 22.6.2022 klo 12.24
Aihealue: