ABS 10/2022 Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Antofylliitti.jpg
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä.
Vertailumittaus toteutetaan asbestityön turvallisuuden toteutumisen näkökulmasta Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti. Osallistujamääräksi arvioidaan noin 20 toimijaa. Vertailumittaus järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään 8 osallistujaa. Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2022.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 27.9.2022.

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan viimeistään tammikuussa 2023. 

Kirjeet

ABS 10-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 23.6.2022 klo 8.45, päivitetty 23.6.2022 klo 9.14
Aihealue: