Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

MET 10/2021 - Metallit jätevedestä ja maasta

koski
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa jätevesistä ja maanäytteestä. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisistä näytteistä, teollisuuden ja viemärilaitoksen jätevesinäytteistä sekä maanäytteestä testisuureet Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, V ja Zn. Lisäksi maanäytteestä määritetään N ja P.

Pätevyyskokeen tarkoituksena on seuranta- ja velvoitetarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot ovat tervetulleita osallistumaan pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan määrityksestä riippuen 10–20 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2021.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä 5.10.2021.

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2022.

Kirjeet

MET 10-2021 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 13.8.2021 klo 12.27, päivitetty 13.8.2021 klo 12.48
Aihealue: