LT 07/2024 Liukoisuustesti kierrätysmateriaalille: 1-vaiheinen ravistelutesti

Fly ash

Proftest Syke järjestää yhteistyössä KVVY tutkimus Oy:n kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät liukoisuustestejä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. Vertailun kohteena on 1-vaiheinen ravistelutesti (SFS-EN 12457-2) ja näytemateriaalina seulottu lentotuhka. Ravistelutestiuutteista määritetään metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) sekä Cl-, F-, SO42-, DOC, pH, sähkönjohtavuus ja TDS.

Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 10 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2024.
lmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetys 28.5.2024
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan viimeistään joulukuussa 2024.

Kirjeet

LT 07-2024 Ilmoituskirje_fi.pdf (426 kb)

Julkaistu 27.3.2024 klo 13.02, päivitetty 15.5.2024 klo 14.41
Aihealue: