LT 07/2023 - Liukoisuustesti kierrätysmateriaalista: 2-vaiheinen ravistelutesti

Fly ash

Proftest Syke järjestää yhteistyössä KVVY tutkimus Oy:n kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät liukoisuustestejä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. Vertailun kohteena on 2-vaiheinen ravistelutesti (SFS-EN 12457-3) ja näytemateriaalina lentotuhka. Ravistelutestiuutteista määritetään metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) sekä Cl-, SO42-, F-, DOC, pH, sähkönjohtavuus ja TDS. Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 15 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

lmoittautuminen päättyy 27.4.2023
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetys 30.5.2023.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2023.

Kirjeet

LT 07-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 28.3.2023 klo 12.10, päivitetty 28.3.2023 klo 12.58
Aihealue: