AOX 07/2022 - AOX luonnonvedestä ja jätevedestä

Jätevedenputsari
 

Proftest SYKE järjestää vertailumittauksen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä AOX- määrityksiä luonnonvesistä ja massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Vertailumittauksen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Ennakkoilmoittautumisten perusteella osallistujien määräksi arvioidaan noin 5 laboratoriota.;Vertailukoe järjestetään jos osallistujien määrä on vähintään 5.Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu Proftest SYKEn akkreditoituun pätevyysalueeseen, mutta sen toteutuksessa noudatetaan akkreditoidun toiminnan periaatteita.

lmoittautuminen päättyy 6.7.2022.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi

Näytteiden lähetyspäivä 30.8.2022.
Loppuraportti tammikuussa 2023.  

Kirjeet

AOX 07-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 20.6.2022 klo 14.17, päivitetty 21.6.2022 klo 12.40
Aihealue: