RAD 06/2023 - Radonmääritykset pohjavedestä

Pieni koski

Proftest Syke järjestää yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät radonia talousvesistä. Radonin 222Rn määrittäminen talousvedestä sisältyy Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015). Osallistumalla pätevyyskokeeseen toimijat voivat osoittaa suorituskykynsä talousveden radonmäärityksissä. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 25 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu Proftest SYKEn akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi).

lmoittautuminen päättyy 19.4.2023
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.


Näytteiden lähetyspäivä on 9.5.2023.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan syyskuussa 2023. 

Kirjeet

RAD 06-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 15.3.2023 klo 7.39, päivitetty 15.3.2023 klo 7.39
Aihealue: