MET 05/2024 – Metallimääritykset pohjavedestä ja teollisuuden jätevedestä

Kuuraiset_lehdet

Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja pohjavesistä ja jätevesistä.
Pätevyyskokeessa määritetään vesinäytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, U, V ja Zn.
Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan testisuureesta riippuen noin 10–20 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen lukuun ottamatta Be- ja Tl-määrityksiä (finas.fi)

lmoittautuminen päättyy 22.3.2024.
lmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 23.4.2024.
Loppuraportti julkaistaan viimeistään marraskuussa 2024.

 Kirjeet

MET 05-2024 Ilmoituskirje_fi.(pdf, 1363 kb)

Julkaistu 26.2.2024 klo 7.39, päivitetty 26.2.2024 klo 7.39
Aihealue: