IAPAH 05/2023 - Sisäilmanäytteiden PAH-määritykset

IAPAH

Proftest Syke järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen laboratorioille, jotka tekevät sisäilmanäytteiden PAH-yhdisteiden määrityksiä XAD-adsorbenttiputkista (Orbo 43).
Vertailumittauksen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 8 laboratoriota. Järjestettävä vartailumittaus ei kuulu akkredioituun pätevyysalueeseen (finas.fi), mutta sen toteutuksessa noudatetaan akkreditoidun toiminnan periaatteita.

moittautuminen päättyy 11.5.2023
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 5.6.2023.
Vertailumittauksen loppuraportti julkaistaan viimeistään marraskuussa 2023.

Kirjeet

IAPAH 05-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 6.4.2023 klo 9.49, päivitetty 6.4.2023 klo 9.49
Aihealue: