MET 05/2022 - Metallit luonnonvesistä

Kuuraiset_lehdet
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa luonnonvesistä. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisistä näytteistä sekä pohja- ja luonnonvesi-näytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V ja Zn.

Pätevyyskokeen tarkoituksena on seuranta- ja velvoitetarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot voivat osallistua pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan 10 – 15 laboratoriota määrityksestä riippuen. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi) muilta osin paitsi testisuureiden Be ja Tl osalta.

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2022
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 26.4.2022.

Loppuraportti julkaistaan viimeistään syyskuussa 2022.

Kirjeet

MET 05-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 24.2.2022 klo 9.18, päivitetty 24.2.2022 klo 9.18
Aihealue: