WW 04/2024 - Jätevemääritykset I

koski

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä seuraavia määrityksiä: BOD7, CODCr, CODMn, Na, kiintoaine ja TOC. Pätevyyskokeessa on mahdollista määrittää BOD7 ja CODMn myös luonnonvedestä. 

Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 55 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

lmoittautuminen päättyy 16.2.2024.
lmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 19.3.2024.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2024.

Kirjeet

WW 04-2024 Ilmoituskirje_fi.(pdf, 457 kb)

Julkaistu 22.1.2024 klo 10.26, päivitetty 22.1.2024 klo 10.26
Aihealue: