WW 04/2023 - Jätevesimääritykset I

koski
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät jätevesistä seuraavia määrityksiä: BOD7, CODCr, CODMn, Ca, K, Mg, Na, kiintoaine ja TOC. Pätevyyskokeessa on mahdollista määrittää BOD7 ja CODMn myös luonnonvedestä. 

Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 55 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi).

lmoittautuminen päättyy 1.3.2023
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 28.3.2023.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2023.

Kirjeet

WW 04-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 31.1.2023 klo 10.27, päivitetty 31.1.2023 klo 10.35
Aihealue: