DIATOM 04/2022 - Pohjan piilevät

Diatom
 

 Proftest SYKE järjestää Pohjan piilevien tunnistus -vertailumittauksen keväällä 2022. Järjestettävä vertailumittaus mittaa pohjoisten virtavesien ja järvien pohjan piilevien lajitason tunnistamisosaamista.
Vertailumittaus järjestetään ensimmäisen kerran ja sen kohderyhmänä ovat kotimaiset toimijat sekä ulkomaiset alan asiantuntijat. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 15–20 toimijaa.
Vertailumittauksen tarkoituksena on osallistuvien toimijoiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmentaminen. Osallistumalla vertailumittaukseen toimija saa riippumattoman arvion oman toiminnan suorituskyvystä ja sen vertailtavuudesta muihin toimijoihin.
Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu Proftest SYKEn akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Hinta 250 € (+alv 24 %)

Ilmoittautuminen päättyy 15.3.2022.

Linkki ilmoittautumiseen: DIACOM 04/2022 Ilmoittautuminen

Kirjeet

DIATOM 04-2022 Ilmoituskirje.pdf

Julkaistu 18.2.2022 klo 12.51, päivitetty 18.2.2022 klo 12.51
Aihealue: