NW 03/2024 - Luonnonvesimääritykset I

Virta

Proftest Syke järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät luonnonvesistä seuraavia määrityksiä: alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, PPO4, liukoinen, Ptot, Ptot, liukoinen, pH, sähkönjohtavuus. Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 35 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 26.1.2024.
lmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 20.2.2024.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2024. 

Kirjeet

NW 03-2024 Ilmoituskirje_fi.(pdf, 441 kb)

Julkaistu 12.12.2023 klo 13.35, päivitetty 12.12.2023 klo 13.35
Aihealue: