THL 01/2024 Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

THL_vertailu

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristömikrobiologian yksikkö järjestää yhteistyössä Proftest Syke pätevyyskoetoiminnan kanssa pätevyyskokeen asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille. Kierrokselle otetaan mukaan enintään 20 osallistujaa.

Pätevyyskoe koostuu kahdesta osiosta. Varsinaisessa osiossa on mukana rakennusmateriaalinäytteen ja suspensionäytteen laimennossarjaviljely sekä puhdaskantojen tunnistus kasvatusalustoilta. Tällä kierroksella on jälleen mukana kehittämismielessä myös rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi ja rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely, joiden tulokset arvioidaan tulkinnan perusteella. Lisäksi kierroksella on edelleen mukana rakennusmateriaalinäytteen qPCR-analytiikka, jonka tulokset arvioidaan myös tulkinnan perusteella. Rakennusmateriaalinäytteen laimennossarjamenetelmän tulosten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaispitoisuuksien mittausepävarmuuteen, jotka pyydetään ilmoittamaan lopputulosten yhteydessä. Kaikki näytteet, lukuun ottamatta qPCR-näytteitä, analysoidaan asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen menetelmillä ja tulkitaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen päättyy 14.12.2023.
lmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetys viikolla 3/2024
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2024.

Kirjeet

THL 01-2024 Ilmoituskirje_fi (pdf, 405 kb)

 
 
Julkaistu 16.11.2023 klo 12.08, päivitetty 1.12.2023 klo 12.36
Aihealue: