THL 01/2023 - Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

THL_vertailu
  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristömikrobiologian yksikkö järjestää yhteistyössä Proftest SYKE pätevyyskoetoiminnan kanssa pätevyyskokeen asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille.

Kierrokselle otetaan mukaan enintään 20 osallistujaa

Pätevyyskoe koostuu kahdesta osiosta. Varsinaisessa osiossa on mukana rakennusmateriaalinäytteen ja suspensionäytteen laimennossarjaviljely sekä puhdaskantojen tunnistus kasvatusalustoilta. Tällä kierroksella on jälleen mukana kehittämismielessä myös rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi ja rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely, joiden tulokset arvioidaan tulkinnan perusteella. Lisäksi kierroksella on edelleen mukana rakennusmateriaalinäytteen qPCR-analytiikka, jonka tulokset arvioidaan myös tulkinnan perusteella.

Rakennusmateriaalinäytteen laimennossarjamenetelmän tulosten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaispitoisuuksien mittausepävarmuuteen, jotka pyydetään ilmoittamaan lopputulosten yhteydessä. Kaikki näytteet, lukuun ottamatta qPCR-näytteitä, analysoidaan asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen menetelmillä ja tulkitaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2022.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi

Näytteiden lähetys viikolla 2/2023 (alkaa 9.1.2023)
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2023.

Kirjeet

THL 01-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 18.11.2022 klo 9.38, päivitetty 18.11.2022 klo 9.38
Aihealue: