Syken ympäristöalan vertailulaboratorion tehtävät ja asiantuntijat

Suomen ympäristökeskus (Syke) on toiminut vuodesta 2001 Ympäristösuojelunlain (527/2014) nojalla Ympäristöministeriön määräämänä ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona Suomessa. Vertailulaboratorion tehtävänä on tukea ympäristöalan toimijoita, jotka tuottavat seuranta-, tutkimus- ja valvontatietoa viranomaisille. Kansallisen vertailulaboratorion toiminta-alueeseen kuuluvat vesien ja kiinteiden näytteiden kemiallinen sekä ekotoksikologinen testaus- ja näytteenottotoiminta. Syke tarjoaa myös vertailulaboratoriopalveluja biologisten määritysten osalta.

Vertailulaboratorion tärkeimmät palvelut

Seuraa toimintaamme LinkedIn:ssa

Ympäristöalan tiedontuottajien asiantuntijatuki

Ympäristöalan vertailulaboratorion asiantuntijaverkko antaa asiantuntija-apua ympäristöalanlaboratorioille sekä muille toimijoille ja viranomaisille.

Toimialakohtaiset yhteydenotot:

Syken vertailulaboratorion asiakkaina ovat ympäristöalan asiantuntijat

Syken vertailulaboratorion asiakkaita ovat eri ministeriöt, kuntien ja valtion ympäristöviranomaiset, Tutkimuslaitosten yhteenliittymä (Tulanet), ympäristölaboratoriot ja -tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja yritykset.

Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle

Suomen ympäristökeskus on julkaissut laatusuositukset vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle edistääkseen ympäristömittausten laatutasoa ja jäljitettävyyttä.

Eri määritysmenetelmillä saatujen tulosten mahdolliset tasoerot ovat riski tulosten vertailukelpoisuudelle valtakunnallisesti ja pitkissä aikasarjoissa. Tämän riskin välttämiseksi on suositeltavaa käyttää valtakunnallisesti yhteneväisiä määritysmenetelmiä. Laatusuosituksiin perustuva listaus suositelluista luonnonvesien määritysmenetelmistä (ja niiden DB-koodeista/määrityskoodeista) pdf-muodossa ja Excel-muodossa. Listaus sisältää suositukset menetelmien määritysrajoille ja mittausepävarmuuksille.

Julkaisu laatusuosituksista löytyy täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163532

Julkaistu 7.2.2018 klo 15.16, päivitetty 5.9.2023 klo 13.25
Aihealue:
Kohderyhmä: