SYKEn ympäristöalan vertailulaboratorion tehtävät ja asiantuntijat

SYKE on toiminut vuodesta 2001 Ympäristösuojelunlain (527/2014) nojalla Ympäristöministeriön määräämänä ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona Suomessa. Vertailulaboratorion tehtävänä on tukea ympäristöalan toimijoita, jotka tuottavat seuranta-, tutkimus- ja valvontatietoa viranomaisille. Kansallisen vertailulaboratorion toiminta-alueeseen kuuluvat vesien ja kiinteiden näytteiden kemiallinen sekä ekotoksikologinen testaus- ja näytteenottotoiminta. SYKEn tarjoaa myös vertailulaboratoriopalveluja biologisten määritysten osalta.

Vertailulaboratorion tärkeimmät palvelut

Seuraa toimintaamme LinkedIn:ssa

Ympäristöalan tiedontuottajien asiantuntijatuki

Ympäristöalan vertailulaboratorion asiantuntijaverkko antaa asiantuntija-apua ympäristöalanlaboratorioille sekä muille toimijoille ja viranomaisille.

Toimialakohtaiset yhteydenotot:

SYKE vertailulaboratorion asiakkaina ovat ympäristöalan asiantuntijat

SYKEn vertailulaboratorion asiakkaita ovat eri ministeriöt, kuntien ja valtion ympäristöviranomaiset, Tutkimuslaitosten yhteenliittymä (Tulanet), ympäristölaboratoriot ja -tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja yritykset.

Julkaistu 7.2.2018 klo 15.16, päivitetty 29.4.2021 klo 10.10
Aihealue:
Kohderyhmä: