Arkistoidut uutiset

AJANKOHTAISTA

  • Laatusuositusohjeesta on julkaistu uusi versio

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2016: Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle: vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. - 2. uudistettu painos.

Teemu Näykki ja Tero Väisänen (toim.)

Julkaisu on saatavana maksutta verkkojulkaisuna:

http://hdl.handle.net/10138/163532

Julkaisun voi myös ostaa painettuna SYKEn julkaisujen verkkokaupasta:

http://syke.juvenesprint.fi/fi/

Jos pdf:n avaamisessa ilmenee ongelmia, tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.

  • Julkaistu opas veteen liuenneen hapen mittauksen hyvistä käytännöistä

Euroopan metrologian tutkimusohjelman (EMRP) projektissa "Metrology for ocean salinity and acidity, ENV05" julkaistiin opas veteen liuenneen hapen mittauksen hyvistä käytännöistä. Opas sisältää havaintoja ja suosituksia happimittauksen tarkkuuden ja suorituskyvyn parantamiseen. Ohjeet auttavat laboratorioita arvioimaan paremmin happimittauksen epävarmuutta, jolloin mittaustulosten vertailukelpoisuus paranee.

Good practice guide (pdf)

  • Laatusuositukset julkaistu

Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2013: Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle: vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat.

Teemu Näykki, Helena Kyröläinen, Allan Witick, Irma Mäkinen, Riitta Pehkonen, Tero Väisänen, Pirjo Sainio ja Marja Luotola Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2013 54 s.

Julkaisu on saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

Linkki julkaisuun:  http://hdl.handle.net/10138/40920

Jos pdf:n avaamisessa ilmenee ongelmia, tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.

  • Kenttäanalysaattori kehitetty

SYKEssä on kehitetty Secchi3000-kenttäanalysaattori, jossa sovelletaan tavallista matkapuhelimen kameraa veden laadun mittauksessa. ENVICAL SYKE on validoinut Secchi3000-laitetta veden sameuden mittaukseen. Lue lisätietoa tutkimuksesta posterista.
 

 
Julkaistu 25.8.2015 klo 14.46, päivitetty 3.8.2020 klo 15.08
Kohderyhmä: