Orgaaniset määritykset

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T003, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Ajantasainen akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

 • Ftalaatit
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
 • Heksabromisyklododekaanit (HBCD)
 • Hormonit
 • Keinotekoiset makeutusaineet
 • Lääkeaineet
 • Per- ja polyfluorialkyyliyhdisteet (PFAS)
 • Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
 • Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)
 • Triklosaani ja metyylitriklosaani
 • Öljyhiilivedyt (>C10-C40, >C10-C21, >C21-C40)
Julkaistu 18.2.2021 klo 8.50, päivitetty 6.11.2023 klo 12.04
Aihealue:
Kohderyhmä: