Fysikaalis-kemialliset määritykset

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T003, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Ajantasainen akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

 • Luonnonvesi, jätevesi
  • Absorbanssi, 254 nm
  • Absorptiokerroin, 400 nm ja 750 nm
  • A-klorofylli, etanoliuutto
  • Alkaliniteetti, Granin menetelmä
  • Ammoniumtyppi, spektrofotometrinen
  • Asiditeetti, titrimetrinen
  • Fluoridi, ionikromatografi
  • Hapen kyllästysaste, titrimetrinen
  • Happi, liukoinen, titrimetrinen
  • Kemiallinen hapenkulutus, CODMn
  • Kiintoaine
  • Kiintoaineen hehkutushäviö
  • Kloridi, ionikromatografi
  • Kokonaishiili (TIC)
  • Kokonaiskovuus, laskennallinen
  • Kokonaistyppi, FIA/CFA
  • Nitraatti- ja nitriitti typpenä, FIA
  • Nitraatti typpenä, FIA
  • Nitriitti typpenä, spektrometrinen
  • Orgaaninen hiili, liukoinen
  • pH
  • Piidioksidi, FIA
  • Saliniteetti
  • Sameus, nefelometrinen
  • Sulfaatti, ionikromatografi
  • Sähkönjohtavuus
  • Väri, komparatiivinen
 • Luonnonvesi, jätevesi, murtovesi
  • Fosfaattifosfori, FIA
 • Luonnonvesi, murtovesi
  • Kokonaisfosfori, FIA
  • Kokonaishiili (TOC)
Julkaistu 31.5.2021 klo 10.12, päivitetty 6.11.2023 klo 12.24
Aihealue:
Kohderyhmä: